Recenzia
Marta Moravčíková
19.12.2016

VRÁŤTE MI MOJU DCÉRU - Candice Cohenová-Ahninová

Preklad Oľga Hirnerová
Ikar 2016
Rok po vydaní knihy
napísanej spolu s no­
vinárom Jeanom­Clau­
dom Elfassim (vo
Francúzsku vyšla roku
2011) prišla jej autorka
pár týždňov pred vy­
túženým stretnutím
s dcérou o život. Údajne
vypadla z okna. Čudné
okolnosti jej smrti naznačujú, že bolo naivné
domnievať sa, že zverejnenie faktov o najprv
síce rozprávkovom, no neskôr krutom spolužití
s princom zo saudskoarabskej kráľovskej rodiny
zostane bez trestu. Strhnutie rúška z otriasa­
júcich detailov života vysokopostavených ľudí
inej kultúry odhalilo priveľa. Znásilňovanie,
klamstvá, podvody, zvrátenosti, zištnosť, fa­
lošné sľuby…
  Zaľúbenosť často zaslepuje. Ak je navyše,
ako v prípade Candice Cohenovej­Ahninovej,
podporená bezstarostným životom v blahobyte,
ktorý jej i jej dcére zabezpečovala saudskoarab­
ská kráľovská pokladnica, padajú klapky z očí
prineskoro. V čase sobáša s princom Saddámom
by zrejme bola sotva uverila, že v arabských kra­
jinách bývajú sľuby, ktorými ju roky balamutil,
len mystifikáciami. Zjavne sa však dala balamu­
tiť aj po neblahých skúsenostiach, keď sa márne
dožadovala čohokoľvek, čo je normou v Európe.
Obalamutiť sa dala aj po rozchode s manželom,
ktorý jej po sobáši so sesternicou z kráľovského
rodu núkal postavenie druhej manželky. A keď
chcela osemročnej dcére umožniť stretnutie
s otcom, spadla v podstate dobrovoľne do jeho
a svokrinej pasce. Len čo svoju Hayu priviedla
na stretnutie do paláca v Rijáde, oddelili ju od
nej, uväznili, mučili hladom, smädom a špinou,
znemožnili jej kontakt s vonkajším svetom a usi­
lovali sa o jej život. Veľmi jej nepomohlo ani to,
že sa jej napokon podarilo ujsť na francúzske
veľvyslanectvo. Osudy vlastných občanov zvyk­
nú vlády zaujímať oveľa menej (ak vôbec) ako
osudy vlastného postavenia. A rozhádzať si to
s tými, z ktorých môžu mať prospech? V tomto
smere by si nikto nemal robiť ilúzie.
  Candice Cohenová­Ahninová, obeť vzťahu,
ktorý sa podobal viac vazalstvu ako láske, sa
napriek tomu, že sa jej napokon podarilo dostať
do Francúzska, sotva mohla vyhnúť katastrofe.
Pretvárku a faloš, ktorá sa v krajine, kam sa
dobrovoľne vydala, považuje za normu, odhalila
prineskoro. Možno až vtedy, keď sa pokryteckej
svokre Wardhe v zúfalstve sťažovala, že ju jej
syn ešte aj po sobáši s inou ženou opakovane
znásilňuje. Wardha ju poučila, že „v islame musí
dobrá manželka uspokojiť všetky potreby svojho
muža, aj tie, ktorým nerozumie“… Pretvárku a fa­
loš, ktorá nás obklopuje všade, a najviac možno
tam, kde sa to oficiálne až príliš popiera, si Cohe­
nová­Ahninová nepochybne uvedomila vo chvíli
svojej smrti. A hoci je jej príbeh napísaný vecne
a napriek otriasajúcemu obsahu pokojným tó­
nom a zbytočne nevyumelkovaným jazykom,
môže byť pre dievčatá a ženy vychované v duchu
európskych tradícií výstrahou. Rovnako ako
mnohé iné podobné príbehy o pokusoch spojiť
nespojiteľné, v tomto prípade kultúry, aj prí­
spevkom k poznaniu, že láska a vášeň môžu byť
požehnaním i prekliatím. A nielen pre osobné
životy jednotlivcov.