Recenzia
Katarína Mikluščinová
30.07.2009

Všetko okolo stola I - Zora Mintalová-Zubercová - Oddych, radosť, spokojnosť

Zubercová

Zora Mintalová-Zubercová

Všetko okolo stola I

Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2009

Dejiny stolovania, vývin kuchynského nábytku, zariadenia a mnohé zaujímavosti a originálne pohľady na stravovanie v priereze uplynulých stáročí prináša najnovšia publikácia známej odborníčky na materiálnu kultúru, bývanie a stravovanie Z. Mintálovej-Zubercovej, ktorá má za sebou už viacero kníh s podobnou tematikou a je aj autorkou výstav o strave a stolovaní. Na základe dobových prameňov i zachovaných reálií autorka dokumentuje, ako sa život od nepamäti sústreďoval okolo stola, ten sa stal symbolom rodiny, jej bezpečia, pohody a súdržnosti. Približuje históriu stola od praveku cez sídla veľkomoravských Slovanov, kniežacie dvory, hrady, meštianske domy až po časy nedávne. Predstavuje rozmanité funkcie stola, ich vývoj už od antiky, zoznamuje s ich meniacou sa formou, umeleckou výzdobou a využívaní (napr. sedenie pri stole od starého Egypta až náš vidiek). Čitateľ sa dozvie, aké misy, misky, taniere, džbánky, čaše, kanvice, poháre sa dávali na stôl, od kedy sa stoly prikrývali obrusmi, ako boli vyzdobené. Menila sa aj funkcia obrúska, starí Gréci si nosili textilné obrúsky, do ktorých im zabalili „výslužky“, oveľa neskôr obrúsky už poskytoval hostiteľ. Osobitú pozornosť venuje príborom a nápojom ako súčasti stravovania (mlieko, pivo, víno, pálenka, medovina...). Zaujímavá je kapitola o hygiene pri stolovaní (misky na umývanie rúk, špáradlá, závesné schránky s medom na chytanie bĺch...). Autorka poukazuje na odlišnosti v rôznych spoločenských vrstvách – v kaštieľoch, kúriách, na hradoch, v meštianskych domoch a u vidiečanov. V priereze epoch ukazuje spôsob hodovania od starých Grékov, ktorí hodovanie pokladali za najväčšiu radosť (pohodlne pri ňom ležali na ležadlách), cez Rimanov, stredoveké hostiny, hodovania panovníkov pri slávnostných príležitostiach až po bály a plesy novších čias. V tejto súvislosti má čitateľ možnosť nazrieť aj do jedálnych lístkov, zoznámiť sa s kulinárskymi špecialitami či postupmi. V receptovej časti spozná históriu jednotlivých druhov jedál. Rozsiahly text (miestami preťažený výkladom o určitých historických obdobiach) dopĺňajú kresby, reprodukcie obrazov, fotodokumentácia zo zbierok múzeí, slovník málo známych výrazov a bohatý súpis odporúčanej a požitej literatúry. 

                                                             Katarína Mikluščinová