Recenzia
Nina Chybíková
07.08.2015

Všetko trvá krátko - Irvin D. Yalom

Preklad Vladislav Gális
Vydavateľstvo Premedia 2015

Zbierka príbehov z  psychoterapeutickej praxe Irvina D. Yaloma môže byť spomedzi množstva psychologickej literatúry, ktorá sa v súčasnosti vydáva, „mačkou vo vreci“. Yalom je však zaručená kvalita sprostredkujúca psychológiu každodenného života. Doposiaľ boli jeho knihy dostupné len v českom vydaní, slovenský preklad Vladislava Gálisa je vydarený a plynulý. Na prvý pohľad zaujme aj vkusný obal v štýle retro.

Kniha ponúka desať príhod, psychoterapeutické riešenia problému rôznych klientov a  konkrétny proces psychoterapeutického sedenia. Jeden z príbehov s názvom Ako byť skutočný sa začína rozprávaním o  človeku, ktorého zžieral pocit viny. Nepochopiteľný pocit úspešného manažéra s  vynikajúcim vzdelaním. Mal všetko, čo by ho malo naplniť šťastím. Až analýza vlastného sna ho doviedla k myšlienke, že svoj život nežije skutočne. Len akoby napohľad. Vekom si pomaly uvedomoval, že celý svoj život trávi prácou a zarába toľko peňazí, že všetky ani nepotrebuje.

Ďalší je príbeh muža plného vnútorných výčitiek a  rozporov s  názvom Všetko trvá krátko. Nedokázal premôcť myšlienku, že ho iní vidia v zlom svetle. Jeho predstava mu narúšala každodenný život. Vtedy sa Yalom rozhodol vyskúšať „neortodoxnú stratégiu“ a  ponúkol mu knihu citátov od antického filozofa Marca Aurelia. Muž v stredných rokoch začal na problém nazerať z iného uhla, čo mu nakoniec pomohlo k jeho vyriešeniu.

Psychoterapeut bezpečne prevádza klienta vlastnými myšlienkami až na samotný koniec. Príbehy obsahujú postrehy, ktoré ocenia najmä odborníci, no dej zaujme i  tých, ktorí nemajú skúsenosti so psychoterapiou.

Pre Yaloma je charakteristické vkladanie svojich analýz a  detailov do príbehov, pričom každý z nich je stručný, čitateľovi dáva len tie informácie, ktoré potrebuje na pochopenie osobnosti k lienta. Niekedy nachádza riešenia problému až po rokoch, inokedy ho objaví samotný klient. To všetko prispieva k autenticite a čitateľovi dávajú príbehy možnosť sebareflexie.