Recenzia
Zuzana Chlebová
08.12.2014

Vyzliekanie z kroja - Ľubomír Longauer

Vyzliekanie z kroja
Vydavateľstvo Slovart 2014

Reprezentatívna monografia Ľubomíra Longauera Vyzliekanie z kroja nadväzuje na predošlý diel Modernosť tradície – z cyklu kníh venujúcich sa úžitkovej grafike. Známy grafický dizajnér a vysokoškolský pedagóg Ľubomír Longauer sa pustil do zmapovania doposiaľ systematicky nespracovaného terénu dejín slovenského grafického dizajnu. Prvým dielom odštartoval unikátnu viaczväzkovú sériu, v rámci ktorej predpokladá vznik celkovo siedmich knižných dielov. Ako už bolo naznačené, autor sa posledné desaťročie intenzívne venuje historickému výskumu grafického dizajnu na Slovensku. Publikácia Vyzliekanie z kroja sa zaoberá prienikom modernej typografie a úžitkovej grafiky na Slovensku. Modernú, takzvanú novú typografiu začali na Slovensku šíriť intelektuáli z okruhu kultúrno-politického mesačníka DAV. Na osudoch davistov autor približuje vývoj avantgardy a nakoniec aj tragické osudy jej slovenských, ale i niektorých českých protagonistov, a to nielen v oblasti úžitkovej grafiky, ale i v širšom kultúrnom kontexte. Kapitola Revolučné nálady v európskej politike aj v umení a ich vplyv na Slovensko hovorí o vplyve českej avantgardy na Slovensku, venuje sa západným avantgardám, Bauhausu a ich vplyvu na naše prostredie a v neposlednom rade vzťahu sovietskych komunistov k umeniu, propagande a ich dosahu na Slovensko. Druhá kapitola nesie názov Revolučný radikalizmus na Slovensku a vypovedá o vplyve DAV-u na slovenskú typografiu, jej súčasťou je pohľad na tragické osudy protagonistov moderny a komunistickej utópie a drobná podkapitola venovaná grafickému dielu Ľudovíta Fullu. Tretia kapitola nesie názov Obhajoba moderny a časopis Slovenská Grafia. Výučbu a vývoj typografie u nás podstatne ovplyvnila Škola umeleckých remesiel (ŠUR) v Bratislave, a tak autor predstavuje nielen školu, ale aj okruh grafikov, ktorí priamo s touto školou súviseli. Približuje dielo Mikuláša Galandu, Ľudovíta Fullu, Zdeňka Rossmana, Josefa Rybáka či Karola Jaroňa. Bohato ilustrovaná publikácia dobovými prácami poskytuje čitateľovi mimoriadny vizuálny zážitok.