Vyznávač – Peter Adamecký

Peter Adamecký vo svojom aktuálnom polittrileri Vyznávač (Artis Omnis 2015) predostiera veľmi neradostnú víziu súčasnej spoločnosti. Ak by len tretina z jeho románu mala byť pravdou, Slováci by mali brať nohy na plecia a utekať zo svojej krajiny kadeľahšie. Dvojnásobne sa toto odporúčanie týka Bratislavčanov a obcí západne od hlavného mesta. Prečo? Nie, neprezradíme napínavú zápletku, aj keď jej rozuzlenie začína pozorný čitateľ tušiť už po prvých sto stránkach. Môžeme však skonštatovať, že autor umne využi l súčasnú sociálno-politickú situáciu i geopolitickú pozíciu Slovenskej republiky, ktorá sa vehementne chystá na predsedanie Rade Európskej únie. V bohato štruktúrovanom príbehu politicky i hospodársky mocné osoby zakrýva ľahko dešifrovateľnými menami a zapája ich do hrdzavého súkolia korupcie, nátlakov, morálnych i kriminálnych pokleskov.
A kto stojí v pozadí hrozieb? Predsa Islamský štát! Pochopiteľne, napínavý dej dáva možnosť nakuknúť aj do zákulisia moslimských komunít v Európe a sčasti i v Bratislave. Zarezonuje aj problém migrantov. Celkovo je však otázka pôsobenia islamu v našom svete až ordinárne zjednodušená, aby organicky a účelne zapadala do opisovaných špinavých konšpiračných hier a ešte špinavšieho obchodu storočia.

Román je mimoriadne pútavý a nebyť toho, že deň má iba 24 hodín, mohol by byť prečítaný na jeden záťah. Napriek uplatneniu značnej miery fikcie autor preukazuje aj veľmi dobrú znalosť menej známych, no zaujímavých reálií, z čoho dokáže namixovať pôsobivú výbušnú zmes. Ako vo svojom predchádzajúcom dvojdielnom románe Piešťanská spojka, aj teraz zasadzuje dej na juhozápadné Slovensko. Viac mu z tejto krajiny ani netreba, lebo čitateľa prostredníctvom stránok prenáša v jednotl ivých kapitolách po celom nepokojnom svete.

Vnímavý čitateľ registruje tiež autorovo varovanie pred médiami, ktoré dokážu „upraviť“ pravdu v záujme svojich majiteľov. Vyznávač pertraktuje tento problém zo všetkých troch kníh azda najvypuklejšie. Napokon sám ústredný hrdina Adam Kňazovický je toho smutným, až odstrašujúcim príkladom: médiá mu rozleptávajú normálny život až na dreň. Pomerne podrobne je zachytený aj krvavý spôsob propagandy islamských teroristov. Vnímanie okol itého sveta i naše vzťahy nám takto formujú iní, len málokto dokáže odolávať. A prečo to všetko? Pre moc, ktorú ešte znásobujú obrovské finančné zdroje, a tie zase narastajú v súčinnosti s mocou.

Peter Adamecký rozohral v románe napínavé mocenské hry, ktoré môžu mať nevídané dôsledky. Treba len dúfať, že zostanú iba v rovine literárnej fikcie...