Vzácne návštevy Bratislavy - Ivan Szabó – Ladislav Švihran - O Bratislave trochu inak

O Bratislave trochu inak

O Bratislave trochu inak

Ivan Szabó – Ladislav Švihran: Vzácne návštevy Bratislavy

Poprad, Region 2005

  Počas mojej nedávnej návštevy Brém sa mi dostala do rúk zaujímavá publikácia venovaná ženským osobnostiam, ktorých život bol s týmto mestom zviazaný, či to boli spisovateľky, výtvarníčky, vedkyne, političky, aktivistky spoločenských hnutí. Texty boli koncipované tak, aby vynikla spätosť danej osobnosti s charakteristickými znakmi, resp. udalosťami mesta. Vtedy mi zišla na um myšlienka, že by nebolo zlé, keby niekto pripravil podobnú knihu o Bratislave... Myslím si totiž, že skutočnú povahu, atmosféru a aj „dušu“ mesta možno lepšie uchopiť a pochopiť cez ľudí.

  Potešila som sa preto, keď som zistila, že vznikla kniha o našom hlavnom meste, ktorá síce nesleduje príbehy svojich významných obyvateľov, či obyvateliek, ale zaznamenáva návštevníkov, ktorí v ňom – v minulosti, alebo aj v súčasnosti – pobudli kratší alebo dlhší čas.

  Na úlohu poskytnúť ozvláštňujúci pohľad na Bratislavu sa podujala dvojica našich známych autorov literatúry faktu. Autori museli, pochopiteľne, urobiť určitý výber, na čo, napokon, upozorňujú v úvode, veď tak starý Prešporok, ako aj moderná Bratislava predstavuje mesto, v ktorom dochádzalo a dochádza k dôležitým dejinným udalostiam. A tak na vyše dvesto stranách sledujeme opisy návštev takmer šesťdesiatich významných osobností: panovníkov (napríklad Peter I. Veľký, Napoleon), politikov (Putin či Bush), filozofov (Montesquieu), spisovateľov (spomeniem Andersena, zo súčasnejších Sira Dicka Francisa) umelcov, operných spevákov (za všetkých spomeniem aspoň Emu Destinovú), dirigentov, ale aj hviezdy popovej hudby, najvyšších cirkevných hodnostárov – vrátane Jána Pavla II. v minulom storočí, skladateľov (zmienim sa aspoň o W. A. Mozartovi), cestovateľov, športovcov, hercov... Autori okrem krátkeho opisu priebehu návštevy stručne približujú životné osudy návštevníkov, a to zväčša na pozadí dobového spoločensko-politického a kultúrneho kontextu. Nie je to kniha suplujúca historický (akýkoľvek) výskum, populárnym štýlom je určená najmä širšej verejnosti.

  Pribudla teda ďalšia originálna publikácia o Bratislave. Isteže, do zoznamu návštevníkov by sa dali pripísať ešte mnohé mená, napríklad za súčasných filozofov by si zaslúžili pozornosť aspoň Jürgen Habermas či Richard Rorty, a isté je aj to, že by sa dali v niektorých prípadoch spresniť informácie o návštevníkoch. Napriek tomu, že v publikácii sa vyskytujú niektoré nepresnosti (v životopise učenca J. Müllera Regiomontana sa uvádza ako jeho rodisko mesto v Bavorsku! – Königsberg/neskôr premenovaný na Kaliningrad – dodám však, že tieto údaje sa nachádzajú aj v prameňoch, o ktoré sa autori opierali), Vzácne návštevy Bratislavy spĺňajú to, čo si zrejme autori zaumienili: vzbudiť u dnešných obyvateľov Bratislavy väčší záujem o jej históriu a aj hlbší vzťah k nej. A to je stále veľmi aktuálne.

Etela Farkašová