Recenzia
Michal Schuster
17.05.2007

Vzkriesenie - Tucker Malarkeyová

Tucker Malarkeyová: Vzkriesenie

Bratislava, Ikar 2007. Preklad Zdenka Buntová

Kto si prečítal diela Dana Browna, toho zrejme zaujme aj román Vzkriesenie. Aj keď je štýlovo európska – hoci sa odohráva najmä v Egypte krátko po skončení 2. svetovej vojny. Obsahuje aj kvázi detektívny príbeh, ktorý je nosný, ale ako sa nakoniec ukáže, nie je myšlienkovým vyústením románu. Hrdinka románu Gemma Bastianová dokáže vypátrať oveľa viac než len primitívneho vraha svojho otca. Podarí sa jej prísť na stopu a odhaliť fragmenty z viacerých evanjelií, ktoré v 4. storočí nášho letopočtu Cirkev odvrhla ako kacírske. Pri pátraní jej výdatne pomáha i „pomáha“ rodina Lazarovcov, jedni z mnohých anglických koloniálnych bádateľov v Egypte.

Cenné na románe je to, že v ňom autorka efektívne a zmysluplne využíva aj skutočné fakty a udalosti, do diela účelne vkladá prvky non-fiction. Laický čitateľ má možnosť oboznámiť sa nielen s pieskom zaviatymi osudmi odvrhnutých stratených evanjelií, ale čiastočne aj s ich obsahom. Rôznym názorom a myšlienkovým prúdom otvorený čitateľ tieto prvky v texte ocení. Podobne zaujímavé čítanie to bude aj pre stúpencov feminizácie cirkví.

Vzkriesenie nie je tak jednoznačne vyhranené k postojom, názorom a konaniam jednotlivca, ako romány Brownove. Protagonisti nie sú vykresľovaní čierno-bielo. Za klad knihy možno považovať aj plastické zobrazenie nejednoznačného vzťahu k obom bratom Lazarovcom, i keď sa v ňom autorka nevyhla romantizujúcim zjednodušeniam. Autorke unikli aj niektoré drobnosti pri vykresľovaní egyptských reálií.

Dielo prevráva k súčasníkom aj upozorňovaním na drancovanie pamiatok, na honbu za umeleckými a duchovnými starožitnosťami bez ohľadu na spôsobené škody a nešťastia. Pripomína tiež, že názory na umeleckosť a hodnoty sa menia počas storočí, preto je nanajvýš potrebná tolerancia pri ich posudzovaní a prijímaní. To sa týka aj každodenného spolužitia civilného či duchovného.

Kniha ponúka napätie, ale rovnakou mierou aj duchovné povznesenie. Pravdepodobne viacerých čitateľov podnieti hľadať ďalšiu literatúru o gnosticizme, o nájdených evanjeliách i o osudoch prvotnej Cirkvi.

Michal Schuster