Recenzia
30.12.2009

www.trápenie - Jacqueline Wilsonová - Rozprávka – sprievodkyňa slovami

Rozprávka – sprievodkyňa slovami

Jacqueline Wilsonová:

www.trápenie

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2009

Preklad Andrea Žačoková, verše Mária Štefánková

Trápenia neprenasledujú len dospelých, ale aj deti, isteže sú iné, majú iné korene, podoby a neraz aj iné dôsledky. Detské trápenia sú o to nebezpečnejšie, že svoje obete môžu poznačiť na celý ďalší život. Známa autorka kníh pre deti a mládež Jacqueline Wilsonová dôverne pozná problémy vekovej kategórie, pre ktorú príbehy píše, presne ich pomenúva a vytváraním výstižných situácií dáva nepriamo návod, ako ich riešiť. Tentoraz nastoľuje ubíjajúcu atmosféru v rozpadajúcich sa rodinách, dokonca neobchádza ani tvrdé fyzické násilie, nešťastné prvé lásky, pocit neobľúbenosti a osamelosti uprostred triedneho kolektívu a iné problémy. Zo strastiplných situácií ponúka jedno z ich možných riešení. Spája ho s postavou sympatického, tak trochu netypického pána učiteľa Rýchloša, ktorý vymyslel pre svoju triedu zvláštny pôsob terapie – založil stránku s názvom www.trápenie. Žiaci a žiačky – pravda, anonymne, môžu na webovú stránku písať o svojich trápeniach a ostatné deti im môžu radiť, pridávať vlastné skúsenosti. Ako sa ukázalo, táto terapia za výdatnej účasti učiteľa zabrala a pomáhala riešiť deťom ich problémy... Knižka je napriek vážnej téme napísaná ľahko, vtipne, tento odľahčujúci tón podčiarkujú aj ilustrácie. A možno sa stane inšpiráciou pre viaceré triedy či iné detské kolektívy.

–ef–