Recenzia
05.01.2005

Z doliny prerástol hory - Jozef Vranka - Prerástol Slovensko

Prerástol Slovensko

Prerástol Slovensko

Jozef Vranka

Z doliny prerástol hory

Jozef Murgaš: kňaz, maliar, vedec, vynálezca...

Bratislava, Arimes 2004

Kňaz, maliar, vedec a vynálezca Jozef Murgaš (1864–1929), rodák z Tajova, po mnohých sklamaniach nechcel nič, len žiť medzi svojimi. Sociálna nespravodlivosť ho však prinútila opustiť Slovensko. Aj v cudzine hľadal možnosti, ako zveľadiť svoj národ. Autor Jozef Vranka sa podujal v životopisnom románe o reverendovi Murgašovi zanalyzovať jeho životné peripetie od detstva. Svojím rozprávaním ho sprevádza ako žiačika v Tajove, gymnazistu v Banskej Bystrici, študenta teológie v Ostrihome, znova v Banskej Bystrici, na akadémii výtvarných umení v Mníchove, odkiaľ pre národné cítenie odišiel. Pôsobil ako kaplán v Dubovej, Slovenskej Ľupči a Chrenovci, ale pre národné presvedčenie ho prenasledovali, až musel odísť do Ameriky. S plnou vervou sa zaujímal o rádiotelegrafiu, ktorá mu učarila ešte počas štúdií v Ostrihome. V Amerike získal trinásť patentov v oblasti bezdrôtovej telegrafie. Žil vo Wilkers Barre, kde mal laboratórium. Pre tamojšiu slovenskú kolóniu vybudoval školu, kostol aj knižnicu. Podporoval samostatnosť Slovenska, stal sa signatárom Pitsburskej dohody. Roku 1920 prejavil túžbu vrátiť sa na Slovensko a vyučovať elektrotechniku. Napriek tomu, že prezident T. G. Masaryk pozval Murgaša do Prahy, napokon ho neprijal, vraj ,,bol zaneprázdnený“.

Začiatkom 20. rokov, po vzniku Československa, prichádzali z Čiech na Slovensko dokonca aj školníci a pôsobili ako učitelia. Jedným z nich bol napríklad Peter Jilemnický (1901–1949), ktorý maturoval na učiteľskom ústave v Leviciach. Ministerstvo školstva v Prahe však nevydalo Jozefovi Murgašovi povolenie na pedagogickú činnosť. Vraj nemal potrebnú kvalifikáciu. Navrhli mu, aby sa stal biskupom Československej národnej cirkvi. Táto ponuka ho hlboko urazila.

Sklamaný sa vrátil do Ameriky, venoval sa výskumu a praxi rádiotelegrafie. S rafinovanými podnikateľmi prehral nejeden zápas o autorstvo patentu. Dokonca mu zničili výskumné pracovisko. Venoval sa zbieraniu motýľov a maľovaniu, písal poéziu a redigoval Newyorský denník a časopis Šašek.

Autor Jozef Vranka predstavuje Jozefa Murgaša ako múdreho človeka, ktorý sa viac teší z toho, čo dal, ako z toho, čo dostal.

Laco Zrubec