Recenzia
Lýdia Čelková
30.05.2008

Z palety rodákov a dejateľov stredného Považia – Gejza Sádecký – Poznáme sa?

Poznáme sa?

Poznáme sa?

Ešte stále u nás nie je samozrejmosťou, aby v každom regióne, meste, či obci poznali svojich významných rodákov a najmä výsledky ich práce. Treba oceniť, že v regióne stredného Považia (okresy Ilava, Púchov, Považská Bystrica) si uvedomili, že za dnešnou tvárou tohto regiónu stoja aj výsledky úsilia predchádzajúcich generácií, na ktoré nadväzujú súčasníci. Spomedzi nich vystupujú pozoruhodní nadšenci, zápalistí priekopníci, rozhodní organizátori, predvídaví manažéri... A aj osobnosti, čo v istom smere vynikli, dosiahli významné postavenie a boli a sú prínosom pre všetkých. Nemali by sme na nich zabúdať, veď mnohí z nich pôsobia v rôznych častiach Slovenska či v zahraničí a šíria dobré meno svojho rodiska – stredného Považia. K tomu, aby sa nestratili v záplave rozmanitých informácií, prispieva slovník biografických čŕt Z palety rodákov a dejateľov stredného Považia (2004), najmä jeho najnovšie 2. rozšírené vydanie (Ametyst 2007), ktorý slávnostne „vykročil“ na cestu za čitateľom 21. septembra v Považskej Bystrici na podujatí, ktoré pripravili Považské osvetové stredisko a Považská knižnica.

  Publikácia je výsledkom bádateľskej práce, spisovateľskej zručnosti, tvorivého autorského úsilia i skutočného ľudského nadšenia PaedDr. Gejzu Sádeckého, CSc. Štruktúra hesiel zahŕňa nielen meno, ale aj pseudonymy, akademické tituly, základnú charakteristiku osobnosti podľa profesie, funkcie, dátumu a miesto narodenia, vzťah k regiónu, resp. dôvod, prečo ho autor zaradil do publikácie, ak nejde o osobnosť, ktorá sa nenarodila v spomínaných okresoch stredného Považia. Prehľad o činnosti obsahuje absolvované školy, dosiahnuté vzdelanie, prehľad zamestnaní, vytvorené dielo, ocenenia, vyznamenania, súčasné aktivity a záujmy vo voľnom čase, životný vzor, životné krédo, rodinné pomery, miesto, kde osobnosť žije a pracuje. Publikácia je dôstojnou poctou práci desiatkam zaujímavých osobností regiónu, ako aj dôležitým dokumentom doby. Zároveň treba veriť, že netradičný slovník bude mať aj ďalšie aktualizované vydania.

Lýdia Čelková