Recenzia
Marta Fülöpová
18.12.2016

Záhada čarovného vajíčka – Marta Šurinová

Trio Publishing 2015

Pre rozprávky je typické, že na konci zvíťazia čestní a spravodliví, zlí sú potrestaní alebo sa polepšia. Chvalabohu, nie je to inak ani v prípade knižky Záhada čarovného vajíčka. Návod na jej čítanie dáva autorka hneď na prvej stránke: podľa vzoru Malého princa by sa mala čítať srdcom, lebo tak knihám lepšie porozumieme.

Porozumenie je kľúčovým pojmom dielka, veď knižka vychádza v rámci projektu Analfabeta Negramotná / Čítame s porozumením a dopĺňa ju aj samostatná metodická príručka Timotey Vráblovej, distribuovaná bezplatne. Kniha je určená čitateľom vo veku od 7 rokov, a tento údaj je aj veľmi potrebný, lebo staršie deti by už príbeh nudil a pre mladšie je zas priveľa textu. Rozprávka má pomalý rozbeh, no dlhšie vysvetľovanie a úvodné zoznamovanie sa s postavami majú svoju funkciu, iniciujú rozhovory s rodičmi alebo s lektormi, ktorí pomáhajú deťom zahĺbiť sa do sveta rozprávky aj precvičiť si udržanie pozornosti. Jadro dobrodružného príbehu tvorí odhaľovanie záhady čarovného vajíčka a snaha zachrániť uneseného kohútika Liliputíka.

Vizuálne stvárnenie knižky zaujme okamžite. Pútavé farebné ilustrácie Aleny Wagnerovej výborne korešpondujú s dejom a dotvárajú ho. Podieľajú sa na zapojení všetkých zmyslov malých čitateľov, čo je aj cieľom autorky. Marta Šurinová zručne využíva umelecký opis aj expresívne explicitné vyjadrenia na evokovanie zmyslových dojmov a vizuálnej fantázie. Keď prídu smradľavé poľné myši a kocúr sa bojí, šíri sa okolo zápach, vyjadrený tak živo, že deti nemajú problém predstaviť si ho. Počujú kikiríkanie vystrašeného uneseného kohútika, precítia strach sliepočky Liliputky o svojho druha, stanú sa svedkom premeny bojazlivého kocúra Salinatúra na odvážneho hrdinu, osvoja si životné hodnoty, ako domov, rodina, láska, vzájomná pomoc, prekonanie seba, svojho strachu a spolupatričnosť. Napäto budú sledovať záchrannú misiu, počas ktorej sa všetkým splnia želania aj bez čarovného vajíčka. Posolstvo knižky najlepšie vystihuje citát: „Zmeniť sa môže len ten, kto sa o zmenu sám usiluje...“