Recenzia
Peter Mráz
28.02.2013

Záhada zeleného strašidla - Robert Arthur

Detektívky pre malých aj veľkých

Bratislava, SPN – Mladé letá 2012
Preklad Svetlana Mrlianová-Marušiaková

Pre porozumenie nejakého žánru musí čitateľ najskôr získať čitateľskú skúsenosť. Toľ ko jednoduchá teória. Prax je však zložitejšia. Kedy začať? A  s  ktorým konkrétnym textom? Ak sa zameriame na žáner detektívky, odpoveď na druhú otázku sa javí byť naoko jednoduchá – Tomáš Horváth v knihe Tajomstvo a vražda. Model a dejiny detektívneho žánru (Veda 2011) ju situuje už do obdobia vzniku rozprávaní o kriminálnych prípadoch v tvorbe F. Pitavala, prípadne do obdobia debutu E. A. Poea. Dnešný čitateľ by však najradšej začal buď príbehmi Sherlocka Holmesa od A. C. Doyla, alebo pozorovaním práce malých sivých buniek Hercula Poirota od A. Christie. Nech je, ako chce, z pohľadu literárnej histórie sú tie prvé detektívky textami už dávno napísanými, veľakrát napodobňovanými a zopár ráz aj tvorivo transformovanými. Určili síce cestu žánrového vývinu detektívky, ale neurčili cestu čitateľa. Ten sa s detektívnym žánrom začína zoznamovať oveľa skôr, ako je adekvátne schopný vnímať napr. prácu slečny Marplovej. Vyše 60-zväzková séria Traja pátrači o Jupiterovi, Bobovi a Petrovi je určená vekovej kategórii od 9 rokov a vhodne uvádza deti do tajov detektívneho žánru. Aj preto v jednom zo vstupných dialógov opakovaného vydania Záhady ze­leného strašidla, v polemike o počte ľudí na mieste činu, zaznie tiež upozorňujúci dôvetok rozprávača, že aj najmenší detail môže byť pri riešení záhady dôležitý, mladý čitateľ takúto pomoc potrebuje – sám sa totiž so žánrom ešte len zoznamuje. Skúsený čitateľ si azda spomenie, ako kedysi pri Troch pátračoch začínal, bál sa, držal im palce. Aj keď vtedy bol ešte súčasťou „pátračských“ príbehov aj ich „rozprávač“ Alfred Hitchcock, ktorý z neznámych dôvodov zmizol, a objavil sa akýsi Alfred Hitchfield. Zdá sa, že Traja pátrači majú o záhadu viac… Veď slávny režisér bol (nie len) v starších vydaniach Záhady zelené­ho strašidla, ale aj v ďalších častiach edície súčasťou ich príbehu! Aspoňže záhadu zeleného strašidla naši hrdinovia vyriešia bez toho, aby im nález do truhly obradne uloženej kostry manželky už päť desaťročí mŕtveho majiteľa domu nahnal strach. Lebo zmiznutie Alfreda Hitchcocka strach veru naháňa.