Recenzia
R. Radwards
26.09.2013

Záhadná vražda v Zelenej oranžérii - D. Edwards

Perfekt 2013

Záhadnú vraždu v Zelenej oranžérii mož­no bez pochýb zaradiť do komickej litera­túry. Z pestrého vejára humoru uplatňuje skôr tie ostrejšie druhy a autor si zjavne od začiatku dal záležať na vybrusovaní ich ostria! Mimochodom: autor. Jeho identita je neznáma, preto som sa obrátil priamo na riaditeľa vydavateľstva Perfekt Eduarda Drobného, či by sa k tomu nechcel vyjadriť. Jeho vyjadrenie nájdete v sivom doplnku k tejto recenzii. Ak ste si ho prečítali, po­tom po odhalení danej záhady sa môžeme venovať odhaľovaniu záhad textu. Kniha je navonok komponovaná ako detektívka a ako bestseller. Na detektívku odkazuje chytľavo zvolený názov a na bestseller vý­razná obálka – vzadu aj s odporúčaniami celebrít, ako sme v podobných prípadoch zvyknutí. Potiaľto ešte všetko vyzerá naozaj, no pochybnosť začne ďobať pri menách celebrít; je tu Twain, Obama, Putin… A po­tom na úvodných stranách predstavenie hlavných aktérov ilustráciami Miroslava Regitka a portrétnymi glosičkami majstra Edwardsa, napríklad: „Doktorka Makovická, ktorá chce všetko, čo dosiahne.“ Na takýto postup v priblížení postáv sme zasa zvyknu­tí z literatúry pre tínedžerov, takže bystrý dospelý čitateľ zrejme od tohto bodu zacíti fingovačku a obráti svoje vnímanie z naozaj na akože. Akože – preto, lebo nejde o detektívku, ale o paródiu až travestiu a nielen detektívky, ale aj seriálov a ko­merčných filmových žánrov; a preto, lebo nejde o chrumkavo­nadbiehavý bestseller, ale o satirickú prózu s prvkami irónie i gro­tesky namierenú na súčasnú spoločnosť a jej „poriadok“. Zelená oranžéria je nemoc­nica na Slovensku s postavami, ktoré sú karikatúrami typov (primár, riaditeľ atď.), aké stretávame v skutočnosti, no najlepšie je, že autor ráta s našou spätnou väzbou a konfrontačným uvedomením, že aj tie, ktoré stretávame v skutočnosti, sú už karikatúrami tých, ktoré by sme mali stretávať v normálnej spoločnosti. Týmto zdvojením sa karikujúca hyperbola stáva realitou, čo je, keď sa tak zamyslíme, strašné(!!!). Žijeme v pokrútenej hyperbole a ani sme si to pri dnešnej rýchlosti nestihli všimnúť – našťastie, je tu ostrozraký Edwards, ktorý nám ponúka novú šancu na sebareflexiu i reflexiu spoločnosti. Odkaz knižky, kde aj záhadná vražda sa stáva takou záhadnou, že v deji sa stane aj nestane, je jasný: ľudia, nebdime, zobuďme sa!