Recenzia
Natália Dukátová
18.06.2015

Záhady Raketovej ulice - Ivana Auxtová

Spisovateľka Ivana Auxtová dokáže zo zdanlivo jednoduchých vecí vystavať dej, a to zrejme vďaka tomu, že pozorne pozoruje svet, deti, ich spôsob videnia a  zaujímavé  nápady. Príbehy v  knižke Záhady Raketovej ulice (Perfekt 2014) sú detsky milé a  ľahké. Nie je známe, v  akom poradí ich písala, ale s  každým novým je jej slovná zásoba aj vyjadrovanie lepšie a lepšie. Hoci sa nám zdá prvý príbeh až priveľmi jednoduchý a banálny, čím ďalej čítame, tým viac nás to baví.

V knihe Záhady Raketovej ulice sa nachádza sedem poviedok: Neposedný dom, Pirátsky budík, Neposluška muška, Bodka pri chvostíku, Taký obyčajný darček, O ničom, Riešenie v  Raketovej ulici č.  7, ktoré spája prelínanie skutočnosti s imaginárnym svetom. Vystupujú tu zázračné orechy, chodiaci dom, neobyčajné perá, zvláštny budík, ktorý nezvoní, výnimočný psík a  tiež malí Tovorovia žijúci v dome. Tieto postavičky môžu vidieť iba deti alebo aj dospelí, ktorým ostala detská duša. Každá z „rozprávok“ sa začína celkom obyčajne: deti žijú so svojimi rodinami a  každé z  nich má nejaký svoj malý „problém“. Vždy sa im pripletie do cesty vec, ktorá na seba preberá ľudské vlastnosti, a  tak v  niektorých príbehoch nechýba nádych dobro družstva, ba dokonca sci-fi. Tieto oživené predmety či zvieratká dokážu zmeniť pohľad dieťaťa aj dospelého na celkom obyčajné veci.

Tak napríklad rodina hlavnej hrdinky Katky sa presťahovala do nového domu, na ktorý sa všetci veľmi tešili, ale to ešte netušili, že sa rád v  noci prechádza. A  tak každé ráno nájdu rodičia v  dome všetko rozhádzané, popadané a nevedia prečo. Ako to už býva, Katka dokáže vidieť veci, ktoré dospelí nevidia. Rozpráva sa so stromom a podujme sa vyriešiť aj problém s chodiacim domom...

Výborný nápad mala spisovateľka so štyrmi zázračnými perami. Každé z nich sa hodí na niečo iné. Jedno ovláda slovenskú gramatiku a keď Agátka napíše vetu alebo slovo nesprávne, pero to hneď vymaže, až kým to nenapíše gramaticky správne. Ďalšie vie matematiku, tretie angličtinu a  vie aj konverzovať, no a  posledné je dobré v  geografii. Len ako malé odporučenie by som dodala, že pero by sa malo s  niekým trochu poradiť o správnosti napísaných anglických slov a viet...

Krásne jednoducho pôsobí aj príbeh o  chlapčekovi Tichomírovi, ktorý na všetko odpovedá slovami Nič a  Nikto. Títo dvaja Ničniktovia ho však nakoniec navštívia a  pokúsia sa zmeniť pohľad, akým sa pozerá na svet.

Autorka zvolila v knihe Záhady Raketovej ulice zaujímavý koncept – na jej konci zistíme, že jednotlivé postavy sa v  závere spoja, aby dokončili spoločný príbeh tajomnej Raketovej ulice, na ktorej sa odohrávali všetky predchádzajúce príbehy. Stojí na nej tiež záhadný opustený dom a  v  ňom žijú malí Tovorovia, ale môžu ich vidieť len deti. Čoskoro sa má do domu nasťahovať dospeláčka ONA. Kto to je a ako to nakoniec dopadne, sa dozviete v knihe.

Titul Záhady Raketovej ulice je debutom Ivany Auxtovej určeným pre deti od 6 rokov. Jednotlivé príbehy v nej sprevádzajú nádherné ilustrácie Kataríny Ilkovičovej.