Záhrada poézie

Záhrada poézie

Novinkou příbramského vydavateľstva Pistorius & Olšanská je antológia poézie poľského baroka Zahrada, ale nevypletá. Fundovane ju zostavila a obdivuhodne preložila Vlasta Dvořáčková, ktorá pripravila aj autorské portréty. Čerpala z rukopisov a ich opisov, ktoré sa literárnym historikom a kultúrnym inštitúciám doteraz podarilo objaviť a archivovať pre ďalšie generácie. Antológia obsahuje náboženské, filozofické básne, reflexie spoločenských pomerov niekdajšej Republiky Poľskej koruny a Litovského veľkokniežatstva, ale aj mravoučné, ľúbostné a roztopašné, rozmarné básne, aké písali Mikołaj Sęp Szarzyński, Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Wacłav Potocki, Wespazjan Kochowski, Zbigniew Morsztyn, Krzysztof Opaliński a prvá poľská poetka Anna Stanisławska. Názov almanachu pochádza z rovnomenného súboru krátkych veršovaných, epigramom podobných frašiek W. Potockého. V jednej z nich sa hovorí o kováčovi, ktorý ukradol statkárovi kobylu. Sudca rozhodol, „aby se za svůj mrzký čin v oprátce pohoupal“, lenže v dedine mali iba tohto kováča, zato kolárov až dvoch. Aby sa však spravodlivosti a právu predsa len učinilo zadosť, odvisol – jeden z kolárov.