Zaľúbená hypnotizérka – Liane Moriartyová

V  rozhovore v  poslednom minuloročnom čísle Knižnej revue povedala sympatická austrálska spisovateľka Liane Moriartyová aj nasledujúce slová: „Mojou obľúbenou metódou pri písaní je umiestniť obyčajných ľudí do neobyčajných situácií a zisťovať, čo sa s nimi stane ďalej.“ Toto jednoduché krédo funkčnevyužila i  v  tretej do slovenčiny preloženej knihe Zaľúbená hypnotizérka (2015, preklad Tamara Chovanová). Asi by som po nej nesiahol, no presvedčili ma viaceré pozitívne komentáre na jej predchádzajúce diela, ktoré na Slovensko prinieslo vydavateľstvo Ikar.

Treba povedať, že Moriartyová v  zásade píše moderné romance a  romance sú osvedčeným žánrom širšieho publika, ktoré chce čítať a  nad literatúrou nechce mudrovať. Lenže táto autorka sa neuspokojila s formálnym preberaním vžitého žánrového modelu, ale zvolila si svoju cestu: zaujímavá je práve tým, že nepíše LEN romance. Každá jej kniha sa totiž pokúša prekročiť konvencie romance a  vnášať do typickej ľúbostnej zápletky nové prvky. Preto hypnoterapeutka Ellen s čerstvou internetovou známosťou Patrickom nestrávi na nasledujúcich 400 stranách rozkošné chvíle v  gýčových scenériách, pri ktorých sa naša predstavivosť roztopí vo vášnivých akvareloch. Nie, nie. Autorka jemne provokuje, lebo spoznávanie partnera neznamená priamoúmerný nárast partnerskej lásky, akoby sme v romantickom scenári očakávali. Niekedy je to dokonca úplne naopak! V romanciach často bývajú na zvýšenie pútavosti použité epizodické peripetie. Aj to rieši Moriartyová inak: komplikácia je tu totiž jedna, sústavná a  poriadna! Ide o Patrickovu bývalku Saskiu, ktorá priniesla nevypočítateľnosťou svojho správania do tejto romance psychologický triler: Patricka sa nevie vzdať. Je to správna korenistá prísada – vďaka nej sa vnímanie textu stáva zaujímavejším a  čítanie inteligentnejším. Autorka nám dokonca dávkuje dej v  dvojexpozícii: raz prostredníctvom Ellen a  raz cez Saskiu, čím vzniká zaujímavá kombinácia. Tá obohacuje dej o prekvapenia, o dilemy Ellen medzi profesionalitou terapií a citmi, medzi akceptovaním nároku druhých a vlastnými požiadavkami, medzi rodiacim sa rodinným zázemím a črtajúcim sa škandálom, ktorý by jej zničil kariéru. Na 400 stranách sa tak naozaj obyčajní ľudia dostali do nezávideniahodnej neobyčajnej situácie a my môžeme zisťovať, čo to s nimi urobilo. Najmä druhá polovica diela má presvedčivú dynamiku.