Recenzia
21.05.2009

Zápisky o vojne v Galii - Gaius Julius Caesar

Gaius Julius Caesar: Zápisky o vojne v Galii, Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2008

  Vydávanie knižných skvostov antickej literatúry možno pokladať za sériu záslužných edičných činov Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov. V 70. rokoch minulého storočia vychádzali takéto diela v edícii Antická knihovna v českom nakladateľstve Svoboda, preto je veľmi užitočné, že po osamostatnení Slovenska túto aktivitu u nás rozvíja Vydavateľstvo SSS z iniciatívy jeho riaditeľa, politológa a esejistu Romana Michelka v Edícii antickej knižnice. Caesarove zápisky sú jej 3. zväzkom, prvým a zakladajúcim boli Myšlienky k sebe, slávne sentencie rímskeho cisára Aurelia, písané údajne na brehoch nášho Hrona. Toto prvé vydanie sa stretlo s nečakaným záujmom a priaznivým ohlasom našich čitateľov, čím sa edícia skvele uviedla. Treba náležite oceniť aktivitu vydavateľstva, zameranú na ušľachtilý cieľ: zoznámiť aj nových, mladých čitateľov s veľkými menami antickej literatúry. Do tohto radu a zámeru zapadá aj kultivovane napísaná literatúra faktu o bojoch rímskych légií na území terajšieho Francúzska, Belgicka a Švajčiarska – vtedajšej Galie. Dielo ukazuje Gaia Julia Caesara nielen ako udatného, krutého, ľstivého a talentovaného vojvodcu, ale aj ako kultivovaného autora, píšuceho skromne o sebe v tretej osobe. Staneme sa svedkami nielen dramatických scén a nečakaných zvratov v bojových stretnutiach rímskych légií s „barbarmi", ale zoznámime sa aj so zaujímavými reáliami: umnou bojovou taktikou, prihliadajúcou na terén a ročné obdobie, s relatívne vyspelými vojnovými zariadeniami a obrannou i útočnou technikou, prísnou vojenskou disciplínou legionárov, metodikou bojovného vyburcovania ku chrabrosti. To všetko robilo z Rimanov nebezpečného protivníka, dlho neporaziteľné impérium a vládcov rozsiahlych euroázijských území. Caesar bol rovnako úspešným rečníkom a spisovateľom, ako aj kronikárom a dokumentaristom rímskych výbojov. V mladosti získal hodnotné vzdelanie v gramatike a rétorike. Svedčia o tom aj Zápisky o vojne v Galii, jeho perfektná štylizácia a voľba výstižných slov. Navyše tu vidíme na praktických príkladoch rímsku politiku v duchu hesla „Rozdeľuj a panuj!“ uplatňovanú metódou cukru a biča. Tieto dodnes účinné triky sa osvedčili ako večné základy zrodu a chodu veľmocí.

Milan Kenda