Recenzia
30.12.2005

Zdravotechnické zariadenie budov

Zdravotechnické zariadenie budov

Jaroslav Valášek a kolektív

Bratislava, Jaga 2005

Druhé, prepracované a doplnené vydanie mimoriadne úspešného titulu Zdravotechnocké zariadenie budov vydaného v roku 2001 ponúka čitateľovi nielen základné informácie pre navrhovanie zdravotnotechnických zariadení, ktoré vychádzajú z najnovších technických predpisov, ale predstaví aj novinky z tejto oblasti. Samostatné kapitoly sa venujú zostavám zdravotnotechnických zariaďovacích predmetov, požiadavkám na hygienické zariadenia, potrubiam, vodovodom vnútri budovy a vodovodným prípojkám, príprave teplej vody, kanalizácii v objekte i mimo neho atď.  Publikácia je určená projektantom zdravotnotechnických inštalácií,stavbyvedúcim a stavebným dozorom, technikom, ako aj poslucháčom stavebných fakúlt.  Nájdete v nej: vlastnosti a výroba zariaďovacích predmetov; požiadavky na hygienické zariadenia v jednotlivých druhoch objektov; požiadavky na počty zariaďovacích predmetov v zahraničí; ochrana pitnej vody pred znečistením vo vodovodných rozvodoch; prevádzka vnútorného vodovodu; distribučná sieť teplej vody; distribučná sieť teplej vody; pripojenie vnútornej kanalizácie na verejnú; vnútorná kanalizácia; podtlakové kanalizačné systémy; zariadenia na predčistenie odpadových vôd; automatické tlakové stanice; sústreďovanie a prefabrikácia zdravotnotechnických inštalácií a mnoho ďalších zaujímavých informácií vrátane použitej literatúry a registra.