Recenzia
Lea Šagátová
08.12.2015

Zelóta - Reza Aslan

Preklad Martin Kubuš
Vydavateľstvo Tatran 2014

Ježiš Kristus a  Ježiš Nazaretský. Dve mená, jedna osoba. Len málokto si však uvedomuje rozdiel medzi nimi. Biblická bytosť verzus  reálna postava v  historickom kontexte. Skutočnosť, že sa kresťanstvo nemusí zakladať na faktoch, ktoré nám boli vštepované, odhaľuje kniha Zelóta s  podtitulom Ježiš Nazaretský a  jeho doba uznávaného spisovateľa a religionistu Rezu Aslana, autora svetového bestsellera Niet boha okrem Boha.

Dielo rozdelené na tri časti a  pätnásť kapitol nie je len biografiou Ježiša Nazaretského. Aslan po úvodných vyobrazeniach Palestíny a  Jeruzalemského chrámu čitateľa vtiahne do každodenného života dávnych čias. Zažijeme vtedajšie zvyky, spoznáme veľkňazov, pocítime pach rituálov. Keď sa s titulom stotožníme, začneme sa dozvedať podrobnosti o rímskych vládcoch, obliehaných oblastiach aj o  židovskom náboženstve. Ocitneme sa v  historickom románe, ktorý zároveň odkazuje na zdroje reálnych udalostí. Do príbehu vstupuje postava hor livého revolucionára, zelóta Ježiš Nazaretský. Jeho život spoznáme od narodenia cez ukrižovanie až po zmŕtvychvstanie. Kniha ale neopisuje len jeho počínanie, zachytáva tiež životy a  pôsobenie osobností s ním spätých a pre danú dobu významných.

Zelóta vychádza z autorovho niekoľkoročného štúdia Nového zákona a prvopočiatkov kresťanstva. Príbeh prelína s citáciami z  Biblie a  poukazuje na nezrovnalosti. Vyvracia zaužívané tvrdenia o živote Ježiša, ktoré vyplývajú z vtedajšieho obrazu sveta vytváraného mýtmi a legendami. Aslan na ne nazerá z iného uhla pohľadu a  dokladá svoje tvrdenia výskumom.

Dielo nie je učebnicou dejepisu, ale strhujúcim románom. Z  čitateľa vytvára zvedavú osobu prahnúcu po nových informáciách, hoci spočiatku môže byť zmätený a  nemusí sa stotožniť s  novým chápaním postavy Ježiša Nazaretského.

Aslan píše svoje dielo príťažlivou formou. Vracia sa k všeobecne známym postavám a činom, ktoré doplňuje o nové informácie a  zaujímavé fakty. Upúta tým, že neodhalí všetko na začiatku a čitateľ tak nestratí záujem.

Zelóta je knihou pre širokú škálu čitateľov. Kresťania spoznajú pravdu o živote Ježiša Krista a celej histórii náboženstva. Rozhodne sa nemusia obávať naštrbenia ich viery. Keďže je autor sám kresťan, náboženské hodnoty nevyvracia. Na svoje si prídu aj tí, ktorých zaujímajú informácie zo širokého okruhu histórie.