Recenzia
06.04.2010

Zemepisný atlas - Róbert Čeman a kol. - Keď sa Zem stáva zážitkom

Keď sa Zem stáva zážitkom

Róbert Čeman a kol.

Zemepisný atlas

Bratislava, Mapa Slovakia Plus 2009

Úvodné strany atlasu zorientujú používateľa ,,globálne“, teda poskytujú zobrazenie Slovenska v rámci Európy a zemegule, družicové snímky nám umožňujú vidieť farebnú mozaiku našej krajiny. Všeobecnozemepisnú mapu dopĺňajú hypsografické profily, ktoré znázorňujú členitosť v severo-južnom priereze. Z nasledujúcich máp sa dozvieme, ako sa Slovensko vyvíjalo v jednotlivých geologických érach, akú má geologickú stavbu v súčasnosti, aké podnebie, vodstvo, pôdy, lesy, rastlinstvo, živočíšstvo, chránené územia sú u nás. Z panoramatickej mapy môžeme spoznávať Vysoké Tatry. Politickú mapu Európy dopĺňa samostatná kapitola venovaná inštitúciám EÚ. Nasledujúce špeciálne mapy zobrazujú územné a správne členenie Slovenska, jeho demografické a národnostné zloženie, priemysel, poľnohospodárstvo, dopravu, cestovný ruch, kultúrne pamiatky a na záver sú mapy krajských miest. Obsažný zemepisný atlas poskytuje základné údaje o našej krajine a mali by byť samozrejmou súčasťou všeobecného vzdelania, k jeho dostupnosti prispieva aj súčasné druhé vydanie.