Recenzia
Beáta Beláková
17.10.2014

Ženy, ktoré behali s vlkmi - Clarissa Pinkola Estés

Clarissa Pinkola Estés sa narodila do rodu s mexicko-španielskými koreňmi, neskôr ju adoptovali Maďari. Vyrastala v blízkom kontakte s divokou prírodou, študovala prírodné národy, počúvala a zaznamenávala ich príbehy, ako aj rozprávania Židov, Írov, Grékov, Talianov, Nemcov a ďalších. Získala doktorát z klinickej psychológie s etnológiou a aprobovala z jungiánskej analytickej psychológie. Dvadsať rokov študovala rozprávky, ľudové príbehy, legendy, bájky, mýty z celého sveta a tiež biológiu života v prírode, najmä život vlkov. To všetko sa premietlo do jej celoživotnej práce, ktorá nedávno vyšla prvýkrát v slovenskom preklade s názvom Ženy, ktoré behali s vlk mi (Citadella, preklad Barbora Daxner).

Názov je odvodený z poznania, že vlky a ženy majú určité spoločné psychické črty: „Sú zvedavé, veľmi vytrvalé, silné a hlboko intuitívne.“ A práve intuícia a inštinkty tvoriace základ archetypu divokej ženy, ktoré boli u nej postupným vývojom spoločnosti potlačované, primäli autorku k tomu, aby ženám pomohla tieto zmysly znovuobjaviť. Prostredníctvom príbehov s liečivou a terapeutickou mocou vynáša archetyp divokej ženy späť na povrch, obnovuje ženskú prirodzenosť a identitu.

Mnohé príbehy poznáme z detstva. Dostali sa k nám prostredníctvom rozprávkarov, ako boli bratia Grimmovci alebo H. Ch. Andersen. Autorka však načiera hlbšie ku koreňom týchto rozprávok tak, ako ich často rozprávala jej vlastná rodina, maďarskí vidiecki rozprávači (Škaredé káčatko), zaujímavá je tiež maďarsko-germánska verzia Červených črievičiek či celkom stará verzia rozprávky Dievčatko so zápalkami. Každý príbeh rozoberá z pohľadu Jungovej analytickej psychológie, oprašuje ich od kultúrnych nánosov tak, aby sa objavila pravá kostra príbehu a s ňou spojená symbolika a metaforické pozadie nesúce múdre posolstvá. Kniha Ženy, ktoré behali s vlkmi prebúdza ženu takú, aká naozaj od prírody je – intuitívna, silná, slobodná. Odporúčam ju ženám, ktoré hľadajú túto stratenú životnú energiu. Príbehy vám totiž odpovedia na otázky, ktoré ste si ešte nepoložili, zatiaľ ich len tušíte.