Recenzia
Branislav Breza
19.12.2016

ZeroZeroZero - Robert Savian

Témou knihy ZeroZeroZero (Vydavateľstvo Tatran 2015, preklad Diana
Farmošová) talianskeho novinára Roberta Saviana (1979) je obcho­
dovanie s kokaínom a jeho úloha v globálnej ekonomike. Po úspešnom
a oceňovanom titule Gomora, v ktorom opisuje praktiky neapolskej Camorry,
musí autor žiť pod policajnou ochranou. Po napísaní recenzovanej knihy
pribudol aj na zoznam cieľov, ktoré chce zlikvidovať mexická skupina Los
Zetas. Práve v Mexiku sa odohráva hlavná časť drogového biznisu. Autor
ho mapuje aj v Kolumbii, Taliansku, USA a Afrike.
  Savianov štýl sa v porovnaní s dielom Gomora zmenil. V ňom používal
policajné správy, súdne dokumenty, vychádzal zo skúseností a udalosti
popisoval cez prizmu rozprávača, ktorý veci vidí takpovediac na vlastné oči,
ale prvá osoba v románe nebola vždy Roberto Saviano. Podľa literárneho
kritika Alessandra Vicenziho je to najefektívnejší a najpútavejší spôsob
rozprávania. V recenzovanej knihe autor túto metódu opúšťa. Jeho zdrojmi
sú často rešpektované zahraničné denníky. Nevyhol sa dokonca obvineniu
z plagiátorstva menej známych autorov, čo odmietol s poukazom, že píše
non­fiction a že napríklad opis osoby sa dá urobiť len jedným spôsobom,
a preto ani v neskorších vydaniach tejto knihy nebude zoznam citácií zdrojov.
  Jazyk knihy nie je jednoduchý, dej sa pred nami postupne odkrýva, už
raz spomenuté udalosti sa podrobnejšie rozoberajú a pojmy vysvetľujú. Len
treba byť trpezlivý, text si podčiarkovať a robiť si poznámky.
  Autor opisuje svet kartelov a ich brutalitu, pranie špinavých peňazí aj
v rešpektovaných inštitúciách západného sveta. Vedeli ste, že zisk z pre­
daja drog je vyšší ako tretina straty bankového systému, ktorú oznámil
Medzinárodný menový fond v roku 2009? Že dvoma najväčšími práčovňami
špinavých peňazí na svete sú dnes New York a Londýn? Podľa Saviana sa
centrá svetovej finančnej moci po začiatku globálnej ekonomickej krízy
nepotopili iba zásluhou peňazí z kokaínu.
  Táto kniha sa mi páčila viac ako Gomora, ktorú podľa mňa „kazil“ slovenský
preklad. Prekladateľka obidvoch kníh bola pritom rovnaká, ich slovenské
vydanie však delí viac rokov. Možno sa prekladateľka zlepšila J. Teším sa
na nové Savianove knihy!