Recenzia
Andrea Draganová
13.10.2014

Žil som so svätcom - Stanislaw Dziwisz

Pápež Ján Pavol II. bol v apríli tohto roku svätorečený a hoci od jeho smrti uplynula necelá dekáda, napísalo sa o ňom už množstvo publikácií. Tento rok vydal Spolok svätého Vojtecha knihu Žil som so svätcom (preklad Martin Kramara), ktorá je dialógom krakovského arcibiskupa Stanislawa Dziwisza s talianskym novinárom poľského pôvodu Gianom Francom Svidercoschim. Nesie sa v polemickom duchu a je rozdelená do desiatich kapitol, ktoré prezentujú jednotlivé aspekty života a pontifikátu Jána Pavla II. V knihe sledujeme prelínanie dvoch pásem – Dziwiszovo pásmo je autentickým a neskresleným (s odstupom času i kritickým) rozprávaním, v ktorom sú prítomné emocionálne prvky, odrážajúce to, že Dziwisz „žil po boku svätca, takmer štyridsať rokov ho denne stretával a pozoroval svätosť, akú si predstavoval“. Na druhej strane stojí Svidercoschi, ktorý svojou vecnosťou a novinárskou zvedavosťou zastupuje objektívnejší pól komunikácie. Nevyhýba sa ani témam, ktoré boli v živote Jána Pavla II. kontroverznými: príliš skoré otvorenie procesu blahorečenia, pápežovo ostré odmietanie kultúry smrti či radikálny postoj voči materializmu a konzumu tohto sveta. Dialóg prepája chronologicky radené udalosti z minulosti so súčasnosťou, aby tak čitateľ mohol sledovať ich vzájomné usúvzťažnenie, a dejová os sa nevyhýba ani pontifikátom nasledujúcich pápežov, vytvoriac tak komplexný obraz až po predvečer svätorečenia. Obzvlášť prínosnými sú kapitoly zobrazujúce Karola Wojtyłu v súkromnom živote, v úplnej skromnosti bytia, bez všetkých pápežských formalít. Kniha je osobným svedectvom biskupa, usilujúceho sa prezentovať Karola Wojtyłu ako pápeža, ktorý „dokázal nanovo predstaviť diskusiu o Bohu v čase, keď sa Boh akoby stratil z horizontu spoločnosti“.