Život je ako... - Gabriela Čepičanová

Knižku Život je ako... (Vl. nákl. 2015) som čítala dvakrát. Po prvý raz ako rukopis, ktorý mi poslala e-mailom Gabriela Čepičanová – v tom čase len pár mesiacov študentka prvého ročníka žurnalistiky na FiF UK v Bratislave. Bola som prekvapená, s akou odvahou sa Gabika do svojho „projektu“ pustila. Bolo mi jasné, že sa rodí dielo, ktoré je svojím spôsobom a posolstvom atypické. Rukopis bol súborom textov, pod ktoré sa podpísali rodinní príslušníci, priatelia, známi, ale najmä návštevníci kurzu tvorivého písania novinárky Zuzany Lajdovej (1973 – 2013) – jeden z nich bol aj Michal Suchodolinský. Tento titul Lajdová chcela vždy vydať, ale, žiaľ, už sa jej to nepodarilo. Preto jej dcéra Gabika zostavila Knihu pre moju mamu – ako sa uvádza v podtitule, keďže sny sa majú plniť, hoci dotýkať sa spomienok je ťažké a potrebujete na to odvahu...

Keď som titul Život je ako... čítala opäť, uvedomila som si, že je predovšetkým svedectvom o  tvorivosti Zuzany Lajdovej. Svojím energickým postojom k  životu, nadšením pre tvary slov sa stala celoživotnou inšpiráciou nielen pre svojich priateľov, kolegov z  novinárskej sféry, ale najmä pre tých, ktorí vďaka nej rozvíjali svoj talent. Veď jej slová: „Život je ako kniha. Keď máš dobrú myšlienku, píše sa sama. A  ty si to len užívaš...,“ boli skutočnou motiváciou pre  literárnu tvorbu frekventantov kurzu. A  tak v  knižke nájdeme aforizmy či analógie na spojenie „život je ako...“, poéziu (Vlasy, Rybár, Bodkokvietok, Ruka, Túžim byť) či krátku prózu (Zemiakové príbehy, Novoročná). Hravé texty však spája istá krehkosť, úcta k poznaniu, radosť i nostalgia. A, samozrejme, potom sú tu slová, ktoré sa interpretujú ťažšie. Slová blízkych na rozlúčku, písané s láskou, smútkom i nádejou. Gabika Čepičanová vo svojej básni pre mamu napísala: „Kašlať na veci / Ktoré sme spolu nestihli / Kašlať na to / Že neviem ako sa porciuje kura / Či vymieňa žiarovka. / To mi niekto vysvetlí. / No nikto mi nedal taký dar ako / Ty / A to / Všetko dobré, / Čo si bola ty / Som teraz zdedila ja / Mami.“ Titul je určený nielen slovenskej novinárskej a literárnej obci, ale aj všetkým mamám, ktoré svojím životom inšpirujú k pravde, odvahe, láske a múdrosti. Slovom, k životu v plnosti.