Recenzia
03.07.2002

Život je nepýtať sa

Život je nepýtať sa

Daniela Dubivská: Karavána rýb

Spišská Nová Ves, vlastným nákladom, 2001

 

Debut Daniely Dubivskej (nar. 1966) privedie vnímavého čitateľa hneď k niekoľkým viac či menej prekvapujúcim zisteniam: predovšetkým si uvedomí, že aj mimo takzvaných kultúrnych centier môžu vyjsť a vychádzajú dobré knihy poézie, že takéto knihy vychádzajú aj bez ministerských podpôr, s príspevkami priateľov a nadšencov a že ich obsahová a formálna úroveň zodpovedá požiadavkám viac než slušného štandardu.

Debutantkina Karavána rýb sprevádza čitateľa zážitkovým svetom intímnych pocitov citlivých, poeticky prerozprávaných pozorovaní bez zbytočného verbálneho balastu. Z básní Daniely Dubivskej na nás hľadí samota ľudí, ktorí sa ocitli uprostred malej ľudskej bolesti, pochybností i nádeje, drobných ľudí stojacich zoči-voči nie vždy priateľskému svetu, v ktorom sa k životu neviažu iba otázky, ale čoraz častejšie najmä odpovede. A hľadať odpovede v atmosfére, ktorú určujú „omyly zabuchnuté dverami“, posledné úsmevy posledných romantikov a v ktorej „každé ráno myslíš na večer“, je nesmierne ťažké.

Karaváne rýb nájdeme senzualisticky ladenú poéziu, spomedzi zmyslov v nej dominuje hmat a zrak, častý je motív dotyku, motív ľudských rúk. Zaujímavé je poetkino úsilie o pochopenie a využitie kontrastu v slovnom materiáli básne, zmysel pre kontrapunkt a v neposlednom rade aj vybrúsený cit pre pointu ako organizujúci princíp básne. Zbierka je nepochybne zrelým knižným debutom a jeho „oneskorenosť“ určite nebola na škodu poetkinho autorského dozrievania.

Decentná grafická úprava s kresbami Ľuba Repaského dotvára pozitívny čitateľský dojem z vydaného diela.

Ľuba Hajková

HAJKOVÁ, Ľuba: Život je nepýtať sa (Daniela Dubivská: Karavána rýb). In: Knižná revue, roč. XII, 23. 1. 2002, č. 2, s. 5.