Recenzia
Anna A. Hlaváčová
19.08.2008

Život pod hviezdou. Osudy Tomáša Dezidera Munka - Ivan A. Petranský - Pokorný obraz tragédie

Pokorný obraz tragédie

Pokorný obraz tragédie

Ivan A. Petranský: Život pod hviezdou. Osudy Tomáša Dezidera Munka, Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 2008

  Dielo zachytáva životné príbehy Tomáša Munka, jeho brata Juraja a rodičov Gizely a Františka – osud jednej židovskej rodiny. Neusiluje sa zachytiť typické v rodinnom živote jednej sociálnej skupiny, volí si celkom výnimočnú rodinu konvertitov. Za osudom tejto rodiny cítime, že jedinečné, hoci iným spôsobom, boli aj ďalšie židovské rodiny.

  Text, doplnený množstvom fotografií, kresieb a cenných rukopisných dokumentov, veľmi presne zachytáva premeny spoločnosti v čase 2. svetovej vojny a Slovenského štátu – v dejinách malého štátneho útvaru sa odzrkadľuje priebeh veľkej vojny.

  Autor nás vedie slovenskými dejinami a sleduje vývoj antisemitizmu od prvých náznakov rasovej diskriminácie v práci a štúdiu k časom tých najkrutejších pravidiel. Hovorí o časoch, keď sa blahoželalo k prezidentskej výnimke, ale aj o časoch, keď sa prezidentská výnimka stala bezcenným kusom papiera. 

  Kniha vyvracia viaceré zaužívané predstavy o tomto období: píše sa v nej o konverziách, nie kvôli praktickým výhodám, ani strachu o život. Píše sa v nej o pokrstených Židoch, ktorých vstup do Cirkvi neuchránil. Odhaľuje aj osobnú statočnosť radu slovenských občanov. Množstvo malých krokov, ktorými sa usilovali odvrátiť tragédiu konkrétnych Židov, pomohlo zachrániť aspoň niektorých. Platné diskriminačné zákony však drobili možnosť odporu na jednotlivé gestá, až napokon ukázali aj politickým predstaviteľom, ktorí ich schvaľovali, ich vlastnú bezmocnosť.

  Pri rokoch 1944-1945 si čitateľ s bolesťou uvedomuje tragické dôsledky Povstania vo vzťahu k slovenským Židom – exodus mnohých začal v posledných mesiacoch vojny a mnohí v posledných týždňoch vojny aj zahynuli. Ako rodina Munkovcov.

  V srdciach priateľov a blízkych rodiny Munkovcov zostalo po nej prázdno. Toto prázdno evokuje aj záverečná veta epilógu venovaná vychovávateľke Tomáša a Juraja: „Až do svojej smrti chodila oblečená v čiernom.“ Správne umiestnená veta – bodka za knihou – premieňa faktografický údaj na obraz.

  Prázdno po Munkovcoch vyjadrili viacerí rodinní priatelia, medzi nimi krstný syn manželov Munkovcov, lekár a básnik Pavol Strauss.

  Prázdno po Munkovcoch zapĺňa aj kniha Ivana A. Petranského Život pod hviezdou. Kniha napísaná pútavo a odborne, ale zároveň s pokorou vedomia, že slová nikdy nezaplnia priestor po osobe – že prázdno po ľudskej osobe sa nijako nedá zaplniť úplne.

Anna A. Hlaváčová