Recenzia
Slávka Drozdová
31.01.2012

Život pri živote - Elena Eleková - Lekári a pacienti

Lekári a pacienti

Bratislava, Ikar 2011

Novela Život pri živote získala v literárnej súťaži Mám talent 2011 prémiu. Autorka (vl. menom Katarína Varechová (1978)) situovala príbeh do prostredia psychiatrie, čo nie je náhoda, veď vyštudovala medicínu na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach a v súčasnej dobe pracuje v poradni pre psychické zdravie v Michalovciach. Ako prezradila: „Literárne je to zrejme dosť atraktívne prostredie, dráždiace fantáziu autora i čitateľa, no ja som v tomto prostredí pracovala päť rokov, takže to nebol nápad, ale prirodzená voľba.“ Elekovej novela približuje dva mesiace z osobného a pracovného života lekárok psychiatrického oddelenia. Frustrované ženy ubíja rutina každodennosti. Každá z nich musí riešiť nielen problémy pacientov, ale aj tie svoje. V centre pozornosti je postava psychologičky Magdy – jej harmonické manželstvo je však bez vytúženého dieťaťa. Beáta – začínajúca lekárka zase rieši svoje vzťahové problémy s bezcharakterným priateľom Markom. Inga prekonala rozvod, Agáta tiež. Svoj smútok zaháňa nadmernou konzumáciou jedla, ktoré náhradza mnohé pôžitky. Potom je tu ešte postava energickej Judity.

Eleková tu neobišla taký aktuálny problém, ako je syndróm vyhorenia: Magda sa neraz cíti „vyšumená ako šampanské“ a uvedomuje si, „...že vlastná psychohygiena nie je práve najsilnejšou stránkou práce na psychiatrii, respektíve, že sa jej nevenuje nijaká pozornosť.“ Ďalším problémom, ktorý načrtla, je starostlivosť o pacientov: súvisí s tým vykreslenie pováh cynického a uštipačného primára oddelenia psychiatrie či Beátinho priateľa, gynekológa Marka. A sú tu tiež problémy súčasných nemocníc, ako redukcia lôžok, zatvorenie oddelení – nájdu si aj psychologičky a psychiatričky zo Straussovej nemocnice v nemenovanom meste.

Príbeh pôsobí uveriteľne, dá sa povedať, že tento zámer autorke vyšiel. Treba ale povedať, že pacienti sú tu epizódnymi postavami, pôsobia plocho, nevýrazne, akoby tvorili „povinné krovie“ príbehu. Chýbajúce napätie vo viacerých pasážach novele uberá ešte na väčšej vierohodnosti.

To, aký posun nastane v Magdinom živote, či sa naplní jej túžba po dieťati, Juditina po súkromnej praxi alebo ako dopadne vzťah Beáty s Markom, si môžu čitateľky a čitatelia (je otázne koľko čitateľov sa nájde medzi mužmi) prečítať v tejto celkom príjemnej knihe.