Recenzia
Elena Ťapajová
20.03.2015

Zlaté hlasy - Terézia Ursínyová

„Slovensko je mimoriadne bohaté na spevácke talenty. Najmä v ostatných rokoch ich pribúda,“ hovorí uznávaná slovenská muzikologička, hudobná kritička a publicistka Terézia Ursínyová v úvode knihy Zlaté hlasy (Perfekt). Predstavuje v nej sedemnásť operných spevákov, ktorí preslávili Slovensko na zahraničných i domácich scénach a ku ktorým má navyše osobný – ľudský vzťah.

Aj preto sa jej podarilo „nevyrábať“ encyklopedické heslá, ale v jednotlivých kapitolách citlivo a kultivovane „spojiť životné dáta a úspechy jednotlivcov s osobným poznaním, zážitkami z ich umenia či vlastným bádaním“. Vďaka tomu neopakovateľným spôsobom predstavuje, ba až objavuje významných umelcov, prípadne odhaľuje často neznáme stránky z ich života. Čitateľ má možnosť vnímať novým uhlom pohľadu preslávené divy, ako Lucia Popp či Edita Gruberová, ale aj osobnosti barytonistu Bohuša Hanáka a tenoristu Juraja Hurného, o ktorých sme po ich emigrácii vedeli doma pramálo. Autorka svojsky približuje aj sopranistky Magdalénu Hajóssyovú a Magdalénu Blahušiakovú, mezzosopranistku Ninu Hazuchovú, basistu Petra Mikuláša či z predstaviteľov najmladšej generácie tenoristu Pavla Bršlíka a sopranistku Evu Šuškovú.

Terézia Ursínyová je známa ako autorka mnohých významných knižných publikácií i hudobno-kritických štúdií a portrétov umeleckých osobností. V tejto knihe však zúročila svoju dlhoročnú publicistickú prácu, ktorej súčasťou bolo i namáhavé pátranie po spomienkových či dokumentačných materiáloch, najmä v prípade emigrantov, ale i mnohé osobné stretnutia, rozhovory, korešpondencia, zamyslenia a podobne.

Každý portrét je spracovaný inak. Má svojskú atmosféru a neopakovateľnú dávku nahliadnutia nielen do tvorby, ale neraz i do súkromia osobností bez toho, aby hrozil čo i len náznak skĺznutia do bulváru. Z každého riadku cítiť autorkinu znalosť problematiky, ale i nesmiernu úctu k umeniu a osobnosti človeka, o ktorom píše. Obdiv si zaslúži autorka i umelci, ktorých nám priblížila. Vzniklo mimoriadne záslužné dielo, ktoré má čo povedať rovnako znalcovi opery, ako i laikovi.