Recenzia
Michal Schuster
19.10.2004

Zločiny v štátnom záujme

Helga Thomová

Zločiny v štátnom záujme

Bratislava, Ikar 2004

Preklad Mária Vilikovská

Sedem faktografických príbehov o tom, prečo sa udiali podvody, mučenia a vraždy na kniežacích a panovníckych dvoroch Európy. Čitateľ navštívi bavorských vojvodov, anglický kráľovský dvor s rodom Plantagenetovcov, neslávne známy predovšetkým taliansky rod Mediciovcov, španielskych i rakúsko-nemeckých Habsburgovcov, ruský rod Romanovovcov, ale aj rovnako na kráľov bohatý rod brunšvicko-wolfenbüttelský. Nevraživosť mocných, keď išlo o uchovanie alebo rozšírenie moci, sa nezastavovala ani pred vyvražďovaním vlastných detí alebo, naopak, rodičov. Orientovať sa v prepletenci rodokmeňov pomáhajú prehľadné zostručnené rodostromy. Zmienka o Slovensku (Bratislave) je na strane 118: neskorší habsburský cisár a kráľ Čiech Matej tu bol 19. novembra 1608 korunovaný za uhorského kráľa.

Michal Schuster