Milan Abelovský: Zľutovnica

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2003

Nedávno čerstvý štyridsiatnik Abelovský vydáva svoju tretiu zbierku v treťom vydavateľstve. A aj takto to v nej vyzerá: „medveď zabil ovcu priblížil sa / k obydliam vrtuľník češe / borovice reflektory, psy / pušky a muži // o mŕtveho sme silnejší o jeho / krajinu väčší o každý kus / voľnej steny nad kozubom / je nás viac“ (Dobytie raja s. 78), našťastie to ale takto táravo nevyzerá všade, Abelovský sa totiž vie vyjadriť aj básnicky hodnotne – vtedy, keď zbytočne lyricky neznásilňuje obraznosťou, keď neštylizuje výpoveď do krkolomných, lámavých výpovedí, keď sa mu v stručných básňach vybrúsi myšlienka jasná a objavná, skúsenosť obohacujúca a presiaknutá realitou osobného kontaktu so svetom a ľuďmi. Inak je to rovnaký Abelovský ako v prvých dvoch zbierkach. Poetisticko-proletárska prvá časť zbierky je továrenskou témou i estetikou zaujímavá, historicky síce trochu vedľa, ale ak by náklad vykúpili odborári na svoje manifestácie, potom za tým možno tušiť rafinovaný marketingový ťah vydavateľstva.