Zóna - Tibor Kočík - Svet s menom zóna

Svet s menom zóna

Svet s menom zóna

Tibor Kočík: Zóna, Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2007

  Rýchly pohľad z prázdnoty potetovanej duše môže občas spadnúť na nepoškvrnený betón, no nemusí skončiť ako bezduchá reakcia na svet. Košický básnik, esejista, publicista a editor Tibor Kočík reaguje na svet netradičným spôsobom prostredníctvom svojej – už ôsmej básnickej zbierky Zóna. A jeho reflexia súčasnosti sa dotýka tých najaktuálnejších otázok.

Zóna predstavuje priestor, v ktorom koexistujú niektoré paradoxy dnešnej doby. Čitateľ sa v prúde myšlienok kĺže z jednej výzvy do druhej, akoby stál zoči-voči apelu básnika. Akčnosť sveta je okrem rýchleho a hutného myšlienkového spádu vyjadrená aj absenciou čiarok a bodiek. Tým sa čítanie ešte urýchľuje, forma básní diktuje tempo. Autor síce v zbierke pranieruje spoločnosť, ale jeho kritika je skôr vnútorná, oslobodená od mentorstva. Kočík zostáva súčasťou sveta, o ktorom píše, napriek tomu si naň vytvára vlastný názor.   

Zbierka je rozdelená na štyri dlhšie skladby, v ktorých sa prelínajú motívy tragickosti, beznádeje, cynizmu a samoty –Grafity, Vodopád, Rock in love, Zraniteľnosť. Okrem celospoločenských problémov sa však zameriava aj na strasti jednotlivca, ktorý v dave stráca svoju identitu a svet ho núti žiť v chaose. Autor teda svoju poéziu adresuje celej spoločnosti aj jednotlivcovi, ale sám zostáva v pozícii pozorovateľa. Z húštiny davu priamo, v prvej osobe, vystupuje lyrický subjekt iba zriedkakedy. Kočík práve tam odkrýva svoje pocity, píše o láske, ženskosti a o poézii.

  Autor používa metaforický jazyk, ktorý je však dostatočne nasýtený a úderný. Aj komplikované témy dokáže pomenovať jednoducho, a pritom výstižne. Moderné obrazy sveta opisuje novátorsky a neskĺza do klišé. Vymýšľa si osobité výrazy a nečakane kombinuje zdanlivo nespojiteľné, čím dosahuje, že aj atmosféra zbierky je v dokonalom súlade so svetom, aký v Zóne vykreslil.

  Kočík priniesol vo svojich básňach dokonalú reportáž o svete, ktorý vidí vlastnými očami a prežíva vlastným spôsobom. Vo svojej reflexii nezostal milosrdný. Kritikou však presvetlil všetky kúty spoločnosti a zasadil svoje slová do tematiky, ktorá čitateľa priláka nielen aktuálnosťou, ale aj zrkadlom, v ktorom môžeme uvidieť svoju tvár, svoj svet očami Tibora Kočíka. On jazykom poézie v drobnej knižke stavia moderný svet, ktorý v jeho diele dostal meno Zóna. Vitajte.

Mária Moravčíková