Predajnú výstavu zahraničnej odbornej literatúry Academia usporiadala spoločnosť SLOVART, G.T.G., už tradične v priestoroch bratislavskej Lyceálnej knižnice (29. 3. – 1. 4.). Návštevníkov čakalo vyše 1 300 titulov kníh z vybraných vydavateľstiev z Veľkej Británie, Holandska, Nemecka a USA, ktoré dokumentujú ich najnovšiu produkciu z takmer všetkých vedných oblastí. Najbohatšiu kolekciu tentoraz tvorili spoločenské vedy, najmä ekonómia, filozofia a náboženstvo, história. Bohatý výber publikácií bol aj z oblasti medicíny. O cieľoch predajnej výstavy hovorí jej hlavný manažér Ing. Jozef GROSS.

• Výstavu navštevujú predovšetkým pracovníci knižníc, odborní a vedeckí pracovníci, aby zachytili novinky. Čo ich najväčšmi zaujalo?
– V pestrom výbere najnovšej literatúry zo širokého spektra vedných odborov bolo veľa titulov aj v elektronickej verzii. Pozornosť získala najmä séria príručiek The Oxford Handbook a encyklopédie International Encyclopedia of Education (v 8 zväzkoch), Encyclopedia of Aerospace Engineering (9 zv.), Comprehensive Nanoscience and Technology (5 zv.), Encyclopedia of Animal Behaviour (3 zv.).

• Na výstave ma upútali dva tituly – jeden v angličtine o Slovensku a ďalší bol v slovenčine...
– Medzi novinky z histórie sme do popredia umiestnili tohtoročné vydanie Slovakia in History z vydavateľstva Cambridge od trojice autorov: Dušan Kováč, Mikuláš Teich a Martin D. Brown. Dúfame, že zaujme viacerých. Druhý titul, ktorý spomínate, je knižná novinka z vydavateľstva ProLitera Choroby tráviaceho systému (S. Kiňová, I. Hulín), ktorej distribúciu zabezpečuje naša spoločnosť SLOVART, G.T.G.

• Čím ste prekvapili návštevníkov predajnej výstavy?
– Za prekvapenie možno označiť publikáciu Braunwald´s Heart Disease 9-th ed. 2 vol. set z vydavateľstva Elsevier s vročením 2012!