British Council so sídlom na Panskej ulici 17 v Bratislave je medzinárodne pôsobiacou organizáciou reprezentujúcou Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Jej cieľom je vytváranie a rozvíjanie vzájomných vzťahov najmä v oblasti vzdelávania a kultúry. Literárne aktivity inštitútu nám predstavila jeho riaditeľka Alena Rebrová.

Propaguje British Council v rámci svojich aktivít aj po anglicky písanú literatúru?

Naše Oddelenie literatúry v Londýne informuje o dianí v britskej literatúre a o aktivitách inštitútu  v  tejto oblasti pomocou webovskej stránky http://literature.britishcouncil.org/. Záujemcovia si môžu vyhľadať súčasných britských spisovateľov alebo nájsť materiály na výučbu angličtiny.
V auguste tohto roku sa uskutočnila medzinárodná Edinburgh World Writers‘ Conference. Partnerskou akciou k nej bol Edinburgh International Book Festival, ktorý sa konal od 17. do 21. augusta a diskutovalo sa na ňom o piatich kontroverzných témach. Za všetky spomeniem tému Cenzúra v súčasnosti, ktorú prezentoval Patrick Ness, alebo tému Mala by byť literatúra politická? – tú rozpracoval egyptský spisovateľ Ahdaf Soveif. Počas celého roka bude konferencia prebiehať v ďalších 15 mestách, aby sa v auguste 2013 jej výsledky vyhodnotili opäť v Edinburgu.
Rok 2012  sa začal oslavou dvestoročnice Charlesa Dickensa. Pri tejto príležitosti pripravil British Council množstvo aktivít a materiálov na široké použitie. V rámci projektu Dickens sme tiež tohto roku vyslali na konferenciu v Berlíne Soňu Šnircovú z UPJŠ Košice.
Len pre zaujímavosť: náš bývalý kolega James Sutherland-Smith, nositeľ britských literárnych cien za poéziu, žije na Slovensku a prekladá slovenskú poéziu do angličtiny.James bol medzi prvými, kto k nám priniesol kreatívne písanie.


Písanie je úzko prepojené s  vydávaním. Venuje sa British Council aj edičnej činnosti?

Oddelenie literatúry v  Londýne vydáva e-Newsletter Literature Matters. Na  odoberanie noviniek sa možno prihlásiť na stránke http://literature.britishcouncil.org/home/newsletter. V  súčasnosti sa väčšina našich projektov orientuje na kreatívny priemysel, do ktorého síce spadá aj vydavateľská činnosť, nie je však v našich možnostiach pokryť súčasne všetky segmenty.

Organizujete na Slovensku nejaké prezentácie kníh, stretnutia s autormi alebo
iné literárne podujatia?

V minulosti sme pripravovali na Slovensku veľa podobných podujatí, napríklad v spolupráci s festivalom Ars Poetica. V súčasnosti je podobným eventom iba Noc literatúry, ktorá propaguje aktuálny preklad britského spisovateľa do slovenčiny.

Má British Council na slovensku aj knižnicu? je voľne prístupná študentom alebo je potrebné sa v nej registrovať?

Čo sa týka knižnice, máme zriadené Britské centrum v  rámci Univerzitnej knižnice. Podmienkou je teda registrácia v knižnici, a potom môžu čitatelia začať navštevovať aj centrum.

Na záver mám ako študentka otázku týkajúcu sa priamo štúdia angličtiny: aké jazykové certifikáty s  medzinárodnou platnosťou British Council zabezpečuje?

Ponúkame možnosť absolvovať Cambridgeské certifikáty z  anglického jazyka, ktoré majú vedúce postavenie na celom svete. Každý rok sa skúšok zúčastní 1,5  milióna ľudí zo 135 krajín sveta a sú široko uznávané na študijné či pracovné účely. Ďalšou možnosťou je skúška IELTS – International English Language Testing System. Je uznávaná viac ako 6000 inštitúciami v 120 krajinách sveta. Táto skúška je vhodná najmä pre študentov, ktorí plánujú ďalej študovať na univerzitách a  iných vzdelávacích inštitúciách vo Veľkej Británii, Austrálii, na Novom Zélande, v  Kanade či USA. Viac informácií nájdete na stránkach http://www.cambridgeesol.org/exams/index.html a http://www.ielts.org/.