Nedávno sa uskutočnil už štvrtý slovenský Knihovnícky barcamp. O tom, ako sa zrodilo toto podujatie a čo všetko ponúka, hovorí Lenka Čechvalová.
 
Ako by ste zhodnotili posledný Knihovnícky Barcamp?
Každým rokom stúpa počet účastníkov, na tohtoročnom Barcampe nás bolo takmer stošesťdesiat. Z prednášok sme sa dozvedeli, aký význam má zeleň v knižnici a ako vytvoriť príjemne prostredie nielen vo vnútorných, ale aj vo vonkajších priestoroch. S Kabinetom pomalosti sme zistili, prečo je dôležité spomaliť. Dozvedeli sme sa, ako sa podarilo knižnici Goetheho inštitútu oživiť záujem o nemeckú hudbu, ako sa prostredníctvom projektu Chyméros môžeme stať súčasťou knihy, a objavili sme tiež taje reštaurovania historických kníh. Venovali sme sa aj technickejším témam, ako sú mikrodáta na webových stránkach, umelá inteligencia alebo katalóg kníh InfoGate, ktorý slúži nielen knižniciam, ale tiež čitateľom. Veľký úspech mal koncert Katky Korček a Silva Sališa, ktorí nám zahrali na afterparty. Keďže Barcampy nebývajú tematicky príliš úzko zamerané, každý si našiel niečo, čo ho inšpirovalo. Každý rok odchádzam z Barcampu namotivovaná a inšpirovaná do ďalšej činnosti. Páči sa mi, že tu vládne priateľská atmosféra, účastníci sa usmievajú... Je milé, keď sa s nami pred odchodom lúčia a ďakujú nám.
 
Čo je vlastne Barcamp?
Je to typ konferencie, alebo, presnejšie, medzinárodná sieť otvorených konferencií a workshopov – hovorí sa im aj „nekonferencie“. Ide skrátka o neštandardný formát konferencií: sú otvorené, obsah workshopov a prednášok vytvárajú samotní účastníci. Barcampy sa venujú novým trendom v internetových aplikáciách, v dizajne, v technológiách a podobne.
 
Barcamp sa teda zásadne líši od iných stretnutí či konferencií knihovníkov?
Je to svieže dynamické podujatie s množstvom kreatívnych prvkov. Program si tvoria samotní účastníci. Okrem prednášok zažívajú aj workshopy, niektoré z nich sa týkajú aj iných ako knižnično-informačných tém. Jedným z workshopov tohto ročníka bola napríklad divadelná šou v podaní improvizačného divadla Funnylicious, v predchádzajúcich ročníkoch sme mali workshopy o kaligrafii, tvorivosti, ale aj veľmi praktické témy ako správne sedenie alebo tréning pamäti. Počas prestávok sú pripravené ďalšie sprievodné aktivity. Súčasťou programu býva tombola, no nie taká klasická, ako ju poznáme, ale špeciálna – u nás si musí každý tombolovú cenu zaslúžiť. V minulosti sme robievali tombolový kvíz alebo súťaž Milujem knižnicu, tento rok to bolo zas tombolové pexeso. Na záver programu býva vždy afterparty. Silnou stránkou podujatia je aj každoročný unikátny grafický dizajn.
 
Ako vlastne vznikla táto myšlienka?
Nápad vznikol v kaviarni. Už dlhšie sme chceli vytvoriť podujatie pre mladých knihovníkov a informačných profesionálov, pretože v knižnično-informačnom prostredí chýbala akcia určená pre mladých. Cieľom nášho podujatia je prezentácia nových nápadov a projektov. Chceme prepojiť komunitu mladých aktívnych knihovníkov s ostatnými komunitami zaoberajúcimi sa knižnou kultúrou, IT a marketingom. Postupne sme cieľovú skupinu rozšírili na všetkých, ktorí majú chuť prezentovať svoje kreatívne vízie, zaujímavé projekty a sú ochotní počas Barcampu aktívne komunikovať. Stačí mať myseľ otvorenú novým nápadom.
 
Inšpirovali ste sa aj v zahraničí?
Inšpiráciou nám bol český Knihovnícky barcamp, ktorý sa konal v roku 2013 v Prahe. Žiaľ, v Česku Knihovnícky barcamp nemal pokračovanie.
 
Kto Barcamp organizuje?
Sme skupina veselých, dynamických a kreatívnych knižnično-informačných profesionálov, ktorí pracujú v knižniciach a informačných inštitúciách. Pôsobíme v rôznych typoch knižníc, verejných alebo odborných, ale aj na akademickej pôde. Máme elán a chuť vytvoriť priestor pre komunitu mladých talentov, ľudí, ktorí chcú odprezentovať svoje nápady či projekty. Dnes už nie sme len fanúšikmi kníh, ale hlavne informácií.
 
Už viete, čo chystáte na budúci rok?
Budúci rok budeme mať malé výročie, pretože pôjde o piaty ročník tohto podujatia. Už sme dali dokopy niekoľko nápadov a vylepšení, ale zatiaľ si ich necháme pre seba, začneme ich odkrývať postupne. Veríme však, že opäť posunieme úroveň Knihovníckeho barcampu vyššie.
 
Iris Kopcsayová