Karmelitánske nakladateľstvo pôsobí na slovensku ako dcérska spoločnosť českého vydavateľstva od roku 2005. za šesť rokov vydalo takmer sto titulov, niektoré vyšli zároveň v češtine a slovenčine, viaceré však vyšli len v slovenčine a sú medzi nimi aj pôvodné diela. o novinkách z jeho edičnej činnosti hovorí vedúca propagácie Martina Grochálová.


 Vlani ste vydali napríklad Úvahy o podnikaní. Podnikanie, svet okolo nás a hľa­danie zmyslu našich činností od Jána Košturiaka alebo fejtóny publicistky Hany Pinknerovej Horká čokoláda. s akými ohlasmi sa stretli?

Autorom Úvah o  podnikaní je odborník-ekonóm na duchovný život a  na to, ako súvisí každodenné správanie s  vierou. Ide o  zaujímavé, aktuálne a  zároveň praktické spojenie dvoch skutočností, ktoré na prvý pohľad spolu nesúvisia. Česká publicistka Hana Pinknerová sa stáva obľúbenou aj medzi slovenskými čitateľkami. Jej knihy vychádzajú v edícii Čítanie pre ženy a rady siahajú po nich najmä mamy na materskej dovolenke.

 Ktorý titul bol vlani najúspešnejší?

Jednoznačne Youcat – katechizmus pre mladých, ktorý príťažlivo približuje tajomstvá katolíckej viery a náuku Katolíckej cirkvi. Youcat doteraz vyšiel v 24 jazykoch na všetkých kontinentoch sveta. Čoskoro vyjde ďalšia publikácia z edície Youcat, tentoraz to budú Modlitby pre mladých.

 Aké tituly vyšli už tento rok?

Zatiaľ sú to dve knihy – Aj ja som Ho ukrižoval z pera nitrianskeho biskupa Viliama Judáka a Ďalšie príbehy na uzdravenie duše španielskeho autora Josého Carlosa Bermeja. Pripravená je publikácia pre deti Biblia hrou. Bude plná hier, úloh, doplňovačiek či osemsmeroviek a deti môžu cez ňu spoznávať Bibliu naozaj interaktívnym spôsobom. Podobne sú zamerané pracovné zošity Activiy. V pláne máme knihu O bohoch a ľuďoch, príbeh siedmich trapistických mníchov, ktorých v roku 1996 zavraždili islamskí extrémisti. Film s rovnomenným názvom práve prichádza do slovenských kín. Aktuálnu tému prináša aj kniha českého psychológa Jara Křivohlavého Horieť, ale nevyhorieť. Pravdaže, pripravujeme aj publikácie na prehĺbenie duchovného života z edície Na minútu, modlitby a pobožnosti. Knihy si môžete objednať na internete, nájdete ich aj v kníhkupectve U kapucínov na Župnom námestí 10 v Bratislave.