súťaž
V kníhkupectve Panta Rhei na Poštovej v Brati-
slave 26. apríla predstavil Gustáv Murín knihu
V tieni Černobyľa (Vydavateľstvo Matice
slovenskej). Pri tejto príležitosti prezradil niečo
zo zákulisia jej tvorby. Celý rozhovor si môžete
prečítať na www.kniznarevue.sk 9. mája.
Po sérii „mafiánskych“ publikácií z posledné-
ho obdobia prichádzate s úplne novou témou
a do vedeckého prostredia jadrovej energetiky zasadzujete priam
detektívny príbeh. Čo vás inšpirovalo zaoberať sa
touto tematikou?
Tentoraz bola inšpiráciou moja vlastná vedecká práca. Začiat-
kom 90. rokov 20. storočia sme boli v rámci štúdie financova-
nej prestížnou International Atomic Energy Agency vo Viedni
požiadaní, aby sme preskúmali vplyv zvýšenej rádioaktivity
v okolí jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach na živé
organizmy, konkrétne rastliny žijúce priamo v rádioaktívnej
pôde. Tá sa tam dostala po haváriách pokusného reaktora A1 v rokoch
1976 a 1977 a jeho postupnej demontáži. A keďže to boli dávky blízke tým po
jadrových výbuchoch na ostrove Bikiny, boli sme presvedčení, že nám naše
testy ten negatívny dosah jasne preukážu. Ale opak bol pravdou, a to sme
k testom prizvali aj rakúskych kolegov, ktorí boli mimoriadne motivovaní, aby
niečo našli. Ale tiež nenašli. A vtedy som si uvedomil, že otázka rádioaktivity
je omnoho zložitejšia, než si bežne myslíme, a začal som sa o tento problém
našich falošných predstáv o škodlivosti rádioaktivity a jadrovej energetiky
viac zaujímať.
Ako vyzerala vaša príprava na písanie najnovšieho románu? Odkiaľ
ste čerpali materiály a ako dlho tento výskum trval?
Tá bola o to ľahšia, že sme si museli naštudovať všetky dostupné informá-
cie o vplyve rádioaktivity na živé organizmy, vrátane následkov výbuchov
atómových bômb v Hirošime a Nagasaki, ale aj prípad ožiarenia civilistov
v brazílskom meste Goiania. A, samozrejme, aj prekvapujúce zistenia o ná-
sledkoch havárie v Černobyle, kde sú odborné závery v ostrom kontraste
k všeobecne šírenému mýtu o obrovskom počte obetí. Neboli ich milióny,
neboli ich státisíce, neboli ich tisíce, neboli ich ani stovky. Bolo to presne
30 ľudských životov, ako priamy následok havárie. Tento fenomén nazvaný
dnes už „černobyľská lož“ ma zaujal.