Čím žije literatúra

Na anketové otázky odpovedá básnik Pavol GARAN

Na naše anketové otázky odpovedá básnik Pavol GARAN, ktorý za svoj knižný debut, zbierku Smrť zahroteným prstom (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2007) získal Prémiu Ceny Ivana Kraska 2007.

ČÍM ŽIJE LITERATÚRA

Na naše anketové otázky odpovedá básnik Pavol GARAN, ktorý za svoj knižný debut, zbierku Smrť zahroteným prstom (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2007) získal Prémiu Ceny Ivana Kraska 2007.

  • Stáva sa podľa vás slovenská literatúra ostrovom samým pre seba, alebo sa jej darí  prenikať do každodenného života?

– Ak dovolíte zjednoduším si vašu otázku len na oblasť poézie, ktorej peripetie vnímam intenzívnejšie a osobnejšie. Ak ostanem verný nadhodenej metafore, tak je slovenská poézia skôr súostrovím husto zaľudneným robinsonmi každého druhu a veku, ktorí si ponad vodu ešte závidia lepšiu klímu a gýčovejší západ slnka, namiesto toho, aby si vykasali nohavice a prešli na pevninu. Dosť je tu, pravda, verbálneho smogu, že našinec nerozozná básnika od rapera, ale vyplatí sa v ňom hľadať svojho čitateľa. Určite viac ako zasklievať oceán správami vo fľašiach, či vyčkávať záchrannú milionársku jachtu.

  • Čo vám v našom slovenskom literárnom živote chýba, ako by sa mohla zlepšiť literárna komunikácia?

– Budem veľmi konkrétny. Chýba mi viac literatúry na televíznej obrazovke. Azda to nebude vyzerať tak, že blúznim z horúčky, ale jedna diskusná relácia s možnosťou elektronického/telefonického vstupu do debaty raz za mesiac by možno stála za pokus. Alebo obnovenie Nedeľnej chvíľky poézie – s mladými, sviežimi ľuďmi a súčasnou, živou poéziou. To by som bral. Veď čo s tými laureátmi Hviezdoslavových Kubínov? Nie všetci idú študovať herectvo. Aj tí majú byť len taký ostrov pre seba?

Ešte k ceste od tvorby k príjemcom. Ako si mám vysvetliť, že isté veľké kníhkupectvo, veľkej siete kníhkupectiev, vo veľkom meste nevezme do predaja zbierku básní Paľa Hudáka, hoci je to laureát niekoľkých literárnych cien a určite jeden z najvierohodnejších, najautentickejších a najpozoruhodnejších súčasných lyrikov? Mnohému by pomohla výmena nekompetentných ľudí.