Gustáv MURÍN predstavuje svoju dvojjazyčnú knihu Svet je malý – Le monde est petit

Do sveta dvojjazyčnými koľajami

 

Vo francúzskom vydavateľstve Langues & Mondes vyšla koncom augusta v bilingválnej edícii zbierka cestovných poviedok Gustáva MURÍNA Svet je malý – Le monde est petit. Pravdivosť názvu knižky potvrdila aj mnohonárodná pospolitosť, ktorá sa zišla pri príležitosti jej krstu vo Francúzskom inštitúte v Bratislave (2. septembra). Stretli sa tu priatelia slovenskej kultúry nielen z Francúzska, ale aj z Indie, USA, Bulharska, ako aj autorovi priatelia, s ktorými sa stretol v cudzine alebo sa rád stretáva doma. Napriek tomu, že svet je malý, nie vždy sa nám podarí ocitnúť sa v tom istom čase na tom istom mieste. Tentoraz to nevyšlo ani jednému z krstných rodičov knižky. Režisér Pavol Barabáš bol v zhode s jej cestovateľskou tematikou na potulkách s kamerou a Soňa Müllerová celkom prozaicky uviazla v preplnených predvíkendových uliciach. Keďže svet je malý a vďaka komunikačným technológiám nepotrebujú ľudia jedno miesto, aby sa stretli v tom istom čase, Soňa Müllerová presne v pravú chvíľu poslala blahoprajnú  SMS-ku a Pavol Barabáš MMS-ku z Lomnického štítu.

O tom, ako vznikol tento dvojjazyčný knižný projekt, hovorí autor:

– Kniha vznikla súhrou vytrvalosti, zhodou okolností a dobrej vôle. Cestovné príbehy píšem od roku 1989 a jednotlivo boli úspešne publikované a verejne prezentované už v Afganistane, Arménsku, Bangladéši, Bosne a Hercegovine, na Cypre, Grónsku, Indii, Litve, Macedónsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a USA; preložené sú aj do osemnástich ďalších jazykov. Len kniha chýbala, ale zhodou okolností som minulý september mal možnosť ísť do Paríža na literárnu konferenciu a dobrá vôľa riaditeľky Slovenského inštitútu pani Viery Polakovičovej mi umožnila prezentovať tieto príbehy študentom slovenčiny. Ich vedúca, docentka prestížnej jazykovej inštitúcie INALCO, pani Diana Lemay, prišla sama s týmto návrhom.

* Autorom predslovu k vašim poviedkam je Valér Mikula, texty do francúzštiny preložili viacerí prekladatelia pod vedením Diany Lemay, teda na knižke pracoval pomerne široký tím spolupracovníkov. Aká bola spolupráca s nimi, ako ste spokojný s výsledkom?

– Valér Mikula priaznivo recenzoval už moju prvú knihu a odvtedy pozorne sledujem jeho názory na moju tvorbu. Pani docentka Lemay je silná osobnosť a vďaka jej nadšeniu a zanietenosti jej skupiny prekladateľov je kniha na svete. Počas príprav si s pani Lemay vymenili 173 e-mailov.

* V edícii Bilingues L&M už vyšlo viacero dvojjazyčných kníh, dokonca jedna mnohojazyčná. Zaradili ste sa tak k maďarským, ruským, gréckym, ale aj hindským, kórejským a ďalším autorom publikujúcim v tejto edícii. Čo ponúkate francúzskym čitateľom?

– Kniha je súborom 25 cestovných príbehov a úvah z celého sveta rozdelených do deviatich kapitol podľa tém (mystériá ciest, láska bez hraníc, globalizácia konzumu a i.). Je to výber tých, čo mali u čitateľov najväčší úspech. Ďalší výber má  vyjsť do konca roku v Indii v jazyku hindí.

* Knižka je dvojjazyčná, francúzsko-slovenská, bude sa dať kúpiť len vo Francúzsku, alebo aj na Slovensku?

 – Vo Francúzsku sa už predáva, veríme, že sa bude aj na Slovensku. Ale vďaka         globalizácii knižného trhu je už celosvetovo dostupná na webovskej stránke vydavateľstva www.asiatheque.com, ako aj internetového kníhkupectva www.alapage.com. Prvé objednávky, pokiaľ viem, prišli už z Talianska a Spojených štátov.
–báb–