Rozhovor s riaditeľkou neziskovej organizácie Osmijanko  Mgr. Miroslavy BIZNÁROVEJ

Dobrodružstvo s Osmijankom pokračuje

Vlani v októbri sa začal 2. ročník celoslovenskej čitateľskej súťaže Čítame s Osmijankom - pridaj sa aj ty! Hlavným zámerom tejto súťaže je rozvíjať pozitívny vzťah detí ku knihám.  Nezisková organizácia OSMIJANKO, ktorá v spolupráci s Literárnym informačným centrom a Asociáciou knižníc Slovenska súťaž vyhlasuje, sa takto usiluje viesť deti k ušľachtilému využívaniu voľného času v materských školách, v základných školách, domoch detí a iných detských kolektívoch. Ako odštartoval 2. ročník čitateľskej súťaže, na to sme sa spýtali jednej z hlavných organizátoriek, riaditeľky neziskovej organizácie Osmijanko  Mgr. Miroslavy BIZNÁROVEJ.

* Pripomeňme si základné podmienky súťaže a prípadne, ak sa niekto ,,zabudol“ prihlásiť v októbri, má ešte šancu zapojiť sa?

– Súťaž je určená deťom od 8 do 12 rokov, čiže žiakom na  prvom stupni ZŠ. Propozície o súťaži posielame do škôl a  knižníc, ktoré deti prihlasujú a zabezpečujú pre ne súťažný bulletin. Ale máme aj individuálnych súťažiacich, aby nikto nebol diskriminovaný. Do súťaže sa môže zapojiť každý žiak, ktorý má chuť vo voľnom čase čítať knižky a zabávať sa hľadaním odpovede na OSEM literárnych otázok. Osmijanko pripravil pre deti množstvo hlavolamov, hádaniek, krížoviek, ale aj otázky navyše „pre výmyselníkov“. Osmijankovi môžu deti posielať fotografie triedy, výpisky z denníkov, kresby o svojich snoch a túžbach. Pekné listy uverejňujeme v časopise Slniečko a na putovnej výstave vydavateľstva BUVIK Štyri krajiny detstva. Naša súťaž nemá prísne pravidlá, keďže ako motiváciu na čítanie sme zvolili formu hry.

Do 2. ročníka súťaže sa prihlásilo vyše 15tisíc detí z 250 škôl a 35 knižníc. Ešte stále sa prihlasujú oneskorenci a objednávajú si súťažné bulletiny. Osmijanko dáva šancu každému čítaniachtivému dieťaťu či kolektívu.

* Môžete stručne zrekapitulovať výsledky 1. ročníka súťaže Čítame s Osmijankom - pridaj sa aj ty!

– V prvom ročníku súťažilo približne 200 škôl a 30 knižníc z celého Slovenska. Takmer desaťtisíc detí zo 105 miest a obcí potvrdilo, že knižka je úžasný vynález. Dá sa s ňou zabávať a prežiť veľa tajomných príbehov a nevšedných priateľstiev. Najviac sa im páčil súrodenecký príbeh N. Tanskej o Peťkovi a Paľkovi a ich odstrkovanej sestre Lucke, opičia sága Kristy Bendovej Opice z našej police, knižka Márie Ďuríčkovej O Guľkovi Bombuľkovi či slávna Pippi, dlhá pančucha Astrid Lindgrenovej.

Deti pod vedením skúsených pedagógov a knihovníkov vytvárali aj samostatné literárne minidielka, rozprávky, príbehy, ale i celé „knižné publikácie.“ Dostali sme výtvarných prác a listov od detí.

* Súťaž je zameraná predovšetkým na to, aby sa žiaci zoznámili s dielami zo Zlatého fondu kníh pre deti. Aké knižky ste pre súťažiacich čitateľov vybrali v tomto ročníku?

– Hru s osmičkami sme neopustili, znovu sme pripravili súťažiacim osem diel. Od októbra do apríla majú deti za úlohu spoznať osem vynikajúcich kníh slovenských aj svetových autorov – Kristy Bendovej, Márie Ďuríčkovej, Marianny Grznárovej, Pavla Dobšinského, Daniela Heviera, Hansa Christiana Andersena. Zo súťažného zošita sa dozvedia aj niekoľko zaujímavostí, napr. koľko Maťkov a Kubkov je na Slovensku, nájdu v ňom krížovku, hádanky

a jazykolamy. Okrem týchto zábavných úloh majú napísať o hrdinoch z prečítaných príbehov, nakresliť ich, napísať o svojich obľúbených rozprávkach, vypísať z knižiek krásne a múdre vety, naučiť sa naspamäť smiešnu báseň a zarecitovať ju spolužiakom. Šancu majú aj nádejní autori.

* Aké odmeny čakajú na víťazov?

Aká by to bola súťaž bez motivácie! Osmijanko odmeňuje vďaka sponzorom veľkoryso. Najlepší jednotlivci v počte 8 + 8 + 8 dostanú od Prvej stavebnej sporiteľne vecné a knižné dary. Autorské rozprávky detí vysielal Slovenský rozhlas na Mikuláša ako rozprávky na dobrú noc. Cestovná kancelária Transtip odmeňuje žiacke kolektívy. Hlavnou odmenou je jednodňový poznávací výlet detí  do Bratislavy. Vlani sa to pošťastilo žiakom z Dudiniec a Veľkého Ďura. Väčšina z nich navštívila hlavné mesto Slovenska po prvý raz.

–r–