Elektronické knihy (e-kniha, e-book) majú za sebou už roky vývoja a dlhšie úspešne slúžia používateľom. Môžu to potvrdiť najmä tí, čo využívajú prístup k zahraničným špeciálnym databázam, napr. ELSEVIER, SPRINGER, SAGE, WILEY. Predajcovia a vydavatelia lákajú čitateľov na modernú verziu knihy a predstavujú celý rad tabletov a tzv. čítačiek (readers). Pre mnohých je elektronická kniha pracovnou nevyhnutnosťou. Najmä čitatelia vedeckej a odbornej literatúry stoja pred rozhodnutím, ako sa čo najrýchlejšie dostať k novej publikácii a zvažujú, či využijú služby knižníc, alebo si e-knihu zaobstarajú v on-line obchodoch. Zaujalo ma, ako si možno e-knihy kúpiť a chcela som si to vyskúšať. Vybrala som si kníhkupectvo Eurobooks, ktoré v súčasnosti ponúka takmer stotisíc titulov e-kníh z odbornej literatúry, beletrie a literatúry faktu. Ako nesmelý začiatočník som sa prišla poradiť do kníhkupectva s majiteľom Karolom Fajthom.


• Aké máte skúsenosti s prístupom k e-knihám na Slovensku?
– Vzhľadom na to, že sa orientujeme výlučne na zahraničnú literatúru, pozorne sledujeme vydavateľské i kníhkupecké trendy. Všimli sme si projekty, ktoré ponúkajú voľne dostupné knihy (napr. Gutenberg), ponuky knižníc a ich prístup k e-zdrojom, vytváraniu e-knižníc s voľne dostupnými titulmi z rôznych krajín (napr. prehľadná e-knižnica Univerzitnej knižnice v Bratislave). Som rád, že aj na Slovensku sú už webové stránky so slovenskými, resp. českými e-knihami (napr. elektronické jazykové slovníky, viacjazyčný všeobecný Slovenský lekársky slovník), či také súbory, ako je Zlatý fond denníka Sme, online knižnica klasici a pod.

• Odkedy predávate e-knihy a aký záujem o ne prejavujú vaši klienti?
– Koncom minulého roku sme vytvorili na www.eurobooks.sk novú sekciu elektronických kníh (beletrie, literatúry faktu a odbornej literatúry). Naši zahraniční dodávatelia nám poskytli prístup k približne 100 tisíc titulom vo formáte PDF a ePub v anglickom jazyku. Databázu už máme pripravenú na objednávanie obvyklou cestou. V prípade, že existuje elektronická verzia spolu s tlačenou knihou, upozorňujeme zákazníkov na takúto možnosť. V internetovom obchode zatiaľ ponúkame novinky e-kníh, čoskoro bude celá rozsiahla databáza dostupná na uvedenej stránke. Podobne pripravujeme ponuku aj nemeckých e-kníh na jar tohto roku. Nemeckí dodávatelia nám navyše ponúkli aj audioknihy na stiahnutie.

• Aký je postup pri objednávaní?
– Zákazník si musí najprv ujasniť, na čo mu bude e-kniha slúžiť: či ju bude používať pri práci na počítači, alebo voľne. V druhom prípade treba uvažovať o „čítačke“ (tablete, mobilnom telefóne). Ich cena je dosť vysoká, ale určite sa časom budú modernizovať, a teda aj morálne starnúť. Opäť je veľmi dôležité uvedomiť si, že predajcovia e-kníh ich chránia pred nepovoleným šírením (DRM). To znamená, že knihu, ktorú si stiahnete, môžete čítať len v tom zariadení, ktoré ste si na tento účel zaregistrovali. My predávame knihy vo formáte PDF a ePub, ktoré sú uznávaným štandardom. Na ich čítanie si musí zákazník na počítači, alebo mobilnom zariadení nainštalovať a zaregistrovať program Adobe Digital Edition (ADE), ktorý si môže stiahnuť zadarmo. Ak chce knihu čítať aj v inom zariadení, musí mať ADE s tou istou registráciou. Objednávanie e-kníh je potom už veľmi jednoduché. Používa sa ten istý formulár ako na klasické knihy a v spôsobe dopravy sa uvedie e-mailová adresa. Po vyplnení požadovaných údajov však treba za knihu hneď zaplatiť (prevodom alebo kreditnou kartou). Po prijatí platby mu zašleme na e-mail URL linku na stiahnutie objednanej knihy. Rýchlosť získania titulu závisí od spracovania platobného príkazu bankou klienta, ale spravidla to trvá niekoľko minút.

• Aké sú ceny e-kníh, čo ich ovplyvňuje?
– Ak vyjde nový román v drahej viazanej väzbe, cena e-knihy sa odvíja od toho. Na elektronické verzie kníh je vyššia sadzba DPH (20 %). Tvorba cien je plne v rukách vydavateľov, my môžeme len zohľadniť nižšie náklady na nadobudnutie knihy. Ani to však nestačí na to, aby boli tieto knihy lacnejšie. Pre zaujímavosť môžem uviesť (podľa údajov Bookseller.com), že už traja autori (S. Larsson, J. Patterson, N. Roberts) sa môžu pochváliť predajom vyše milióna svojich kníh v elektronickej forme. Predaj e-kníh a čítačiek sa sústreďuje v USA, Veľkej Británii, intenzívnejší záujem o e-knihy zaznamenali v Nemecku a Francúzsku. Vlani predaj e-kníh v USA neprekročil 7 % a v Európe 5 % z celkového predaja kníh.

• V čom vidíte výhody a v čom nevýhody e-kníh?
– Výhodou je nesporne rýchla dostupnosť, zákazník má e-knihu o pár minút vo svojom PC alebo v čítačke. Elektronická verzia je neoceniteľná v takom prípade, keď titul už nie je dostupný v tlačenej verzii. Okrem toho sa dá v elektronickom texte ľahko orientovať, prípadne i zväčšovať, vytvárať si rôzne záložky a poznámky. Nevýhodou e-kníh sú vysoké náklady na prípadný nákup „čítačky“, ľahké poškodenie pri páde, či vlhkosťou. Knihy majú zabudovaný digitálny systém ochrany autorských práv. Pri snahe kopírovať časť textu, ktorý chce čitateľ napr. citovať, sa ukáže dialógové okno s upozornením, že sa kopírovanie nepovoľuje. Podobne je to aj s tlačením textu, alebo výňatkov z e-knihy.

• Aký typ knihy osobne uprednostňujete?
– Elektronická kniha je podľa mňa tieňom knihy. Pred pár rokmi som netrpezlivo čakal na záverečnú časť trilógie Otori (Lian Hearnová). Vydavateľ sa nado mnou zľutoval a poslal mi rukopis vo formáte pre vreckový počítač (PDA). Text som prečítal so zatajeným dychom, ale len čo kniha vyšla tlačou, prečítal som ju odznova. Na prvý raz som si uspokojil zvedavosť. Skutočný zážitok z čítania som však mal až vtedy, keď som knihu držal v rukách.