Predstavuje vedúci oddelenia Peter Zagar

Predstavujeme edičnú činnosť Hudobného centra

Adresa: Michalská 10

 815 36 Bratislava

tel./fax: 02 - 5920 4811

e-mail: hc@hc.sk, distribucia@hc.sk

www.hc.sk

Riaditeľ Hudobného centra: Mgr. art. Oľga Smetanová

Vedúci oddelenia edičnej činnosti: Peter Zagar (odpovedá na naše otázky)

Vznik: 1997

Zameranie, profilové edície: notové publikácie, knihy o hudbe, edície: Súborné dielo Jána Levoslava Bellu, Inštruktívna tvorba, Zlatý fond slovenskej muzikológie, Preklady, Slovenskí autori, mesačník Hudobný život

* Ktoré distribučné spoločnosti rozširujú tituly vášho vydavateľstva?

– Ing. Pištek - Freddie, Ikar, Guttenberg, Artforum, Modul

* Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

– 50 titulov, z toho 33 predstavujú publikácie slovenských autorov, od roku 1997 vydávame mesačník Hudobný život

* Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2004?

– Roku 2004 sme vydali 5 publikácií a mesačník Hudobný život.

* S akými edičnými zámermi ste vstúpili do roku 2005?

– Predovšetkým chceme pokračovať v dlhoročnom projekte vydávania súborného diela Jána Levoslava Bellu, vo vydávaní mesačníka Hudobný život, ďalej dokončujeme práce na vydaní prekladu významnej práce o hudobnom klasicizme od Charlesa Rosena. Obnovili sme edíciu Hudobné pamiatky na Slovensku, ktorá zanikla s privatizáciou vydavateľstva Opus. Rozšírili sme našu činnosť aj o vydávanie kompaktných diskov, v tomto roku to bude hudba Antona Zimmermanna.

* Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší? 

– Ťažko vyčleniť iba jeden titul, pretože naša produkcia má viacero vrstiev. Z notových publikácií je to iste Súborné dielo Jána Levoslava Bellu. Je to dlho očakávaný projekt kritického vydania skladieb najvýznamnejšieho slovenského skladateľa 19. storočia. Vydávanie mesačníka Hudobný život je tiež dôležité, ide o jediné periodikum na Slovensku venujúce sa vážnej hudbe a vybraným menšinovým žánrom. Z kníh vyzdvihnem základné dielo slovenskej muzikológie, Kresánkovu Slovenskú ľudovú pieseň zo stanoviska hudobného, z prekladov Stravinského Hudobnú poetikuKroniku môjho života.

* A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

– Ak je kritériom omylu predajnosť publikácie, potom by nezainteresovaní označili za omyl  väčšinu našej produkcie. Čo je však predajnosť v porovnaní s dlhodobým významom vydávania našich publikácií? Každý titul má svoj význam, ale ten sa ukáže až po rokoch, ba desaťročiach. Tak ako je súčasnosť hluchá voči autentickému umeniu, prehliada aj vydavateľské aktivity v tomto odbore. Mnohé naše publikácie sú zhmotnením našej kultúrnej pamäti a tú budeme ešte potrebovať, aby sme rozpoznali vlastnú kultúrnu identitu.

* Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

– Trápi ma vysoké daňové zaťaženie knihy ako tovaru a nejasnosti v interpretácii zákona o cenách v súvislosti s poskytovaním kultúrnych služieb.

* Čo by podľa vás pomohlo slovenskému knižnému trhu?

– Zníženie sadzby DPH, viac kvalifikovaných odborných prekladateľov.

* Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

– Je to nereálny sen: mať vlastné vydavateľstvo, ktoré by ma uživilo bez potreby vydávať kuchárske knihy.

* Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

– Tieto rebríčky sledujem s odstupom, nie sú ničím viac než štatistikou, konštatovaním stavu. Už som prestal hodnotiť niečo také ako masový vkus. Je to efemérna veličina.

* Akú knižku práve čítate?

– Milan Kundera Umenie románu a Polnoc celý deň Hanifa Kureishiho.