Predstavuje vedúci edičného oddelenia Marián Brázda

Edičná činnosť Slovenského filmového ústavu

Adresa: Grösslingová 32

811 09 Bratislava 1

tel.: 00421 2 5710 1501 – 03

fax: 00421 2 5296 3461

e-mail: sfu@sfu.sk

www.sfu.sk

generálny riaditeľ: Peter Dubecký              

vedúci edičného oddelenia: Marián Brázda (odpovedá na našu anketu)

Zameranie, profilové edície: odborná filmová literatúra vychádza v piatich knižných edíciách: Camera Obscura – profily slovenských a európskych filmových tvorcov, Orbis Pictus – monografie slovenských filmových režisérov, Camera Lucida – pôvodné a prekladové teoretické texty, Studium – publikácie určené najmä študentom škôl umeleckého a humanitného zamerania, Faktografická filmová literatúra.

·        Koľko titulov ste vydali od vzniku vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

Slovenský filmový ústav síce vznikol v roku 1963, lokalizovať však v jeho histórii presný počiatok aktivít vo vydavateľskej oblasti, je pomerne ťažké. Vydávanie publikácií dlhý čas nemalo žiadnu ucelenú koncepciu, bolo nepravidelné a v prevažnej miere prinášalo tituly interného charakteru. Napriek tomu i navzdory absencii edičnej koncepcie v tomto období vzniklo buď priamo v SFÚ, alebo aspoň s jeho prispením niekoľko veľmi hodnotných monografických či historiografických publikácií. K výraznejšej systematizácii edičných činností ale došlo až koncom predošlého desaťročia, presnejšie v roku 1999. Práve vtedy boli v rámci prijatej dlhodobej vydavateľskej stratégie inštitúcie vytvorené všetky súčasné knižné edície. Počas nasledujúcich siedmich rokov v nich Slovenský filmový ústav vydal celkom 24 knižných titulov a na viacerých publikáciách súvisiacich s filmovou problematikou sa podieľal koprodukčne. S rovnakým obdobím sa potom spája aj existencia dvoch významných filmových periodík časpopisu Kino-Ikon a mesačníka Film.sk.

·        Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2005? 

V minulom roku sme vydali šesť vlastných titulov a spolu s ďalšími dvomi vydavateľmi jeden koprodukčný knižný projekt. Konkrétne išlo o profily Pedro AlmodóvarKameraman Stanislav Szomolányi, monografiu Juraj Jakubisko, encyklopedickú publikáciu Filmové profily, výber z textov publicistu Pavla Branka Straty a nálezy 2Filmovú ročenku 2004. Spomínaným koprodukčným titulom bolo knižné vydanie scenárov k filmom režiséra Dušana Hanáka.

·        S akými edičnými zámermi ste vstúpili do roku 2006 a ako sa vám ich podarilo splniť?

– Zámery sme mali rovnaké ako v predchádzajúcich rokoch: pripravovanou produkciou pokiaľ možno súmerne rozvíjať počty titulov doposiaľ vydaných v rámci jednotlivých fungujúcich knižných edícií a primerane tak uspokojovať požiadavky záujemcov o odbornú filmovú literatúru v slovenskom prostredí, vo vybraných prípadoch i zahraničí. Nakoľko súčasťou edičných aktivít SFÚ je tiež vydávanie slovenských filmov na DVD, ktoré v porovnaní s minulými rokmi nabralo v posledných mesiacoch vďaka niekoľkým projektom značne na intenzite (do konca roka 2006 bude vydaných celkom 15 DVD titulov), v roku 2006 celkom iste dôjde k určitému poklesu v objeme vydaných knižných publikácií. S konečnou a podrobnou bilanciou bude však vhodné počkať až na samotný koniec roka.

·        Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší?

– Titulov, na ktoré sme vo vydavateľstve hrdí, je niekoľko, spomeniem ale aspoň dva. V roku 2003 sme po dlhých prípravách pod názvom 5 scenárov vydali literárne verzie scenárov k filmom Martina Šulíka v atraktívnej výtvarnej úprave Fera Liptáka, v minulom roku sme dokončili realizáciu podobne náročnej, aj keď povahovo odlišnej publikácie Filmové profily. V oboch prípadoch ide knihy, pri ktorých čitateľ, resp. užívateľ ocení nielen obsahovú, ale rovnako i vizuálnu podobu.

·        A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

K výberu a celému následnému procesu prípravy a spracovania knižných titulov pristupujeme v našom vydavateľstve s maximálnou dôslednosťou, preto sme sa vysloveného omylu v tomto smere vo svojej práci nedopustili. Zatiaľ som sa nestretol ani so žiadnym relevantným negatívnym hodnotením našej produkcie, ktoré by signalizovalo, že to tak nie je. 

·        Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

Za jeden z najvážnejších problémov slovenského knižného trhu považujem zlú dostupnosť, alebo lepšie povedané, nedostatok slovenských prekladov kvalitnej detskej literatúry. Mnohé tituly z tejto kategórie kníhkupectvá ponúkajú v českých prekladoch, čo je z istého hľadiska ešte horšie, ako keby ich neponúkali vôbec. Myslím si, že pokiaľ nedôjde k zásadnej zmene tejto situácie, jej dôsledky sa citeľne prejavia na budúcich generáciách všeobecným poklesom záujmu o beletriu či literatúru ako takú.

·        Ktoré distribučné spoločnosti rozširujú tituly vášho vydavateľstva?

Už od roku 2000 spolupracujeme so spoločnosťou ARTFORUM a s výnimkou niekoľkých zmluvných kníhkupectiev, ktoré zásobujeme priamo, distribuujeme našu produkciu do slovenských predajní výlučne prostredníctvom nej.

·        Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

Neprekážajú mi, ale ani nevenujem žiadnu pozornosť. Na druhej strane označenie bestseller nevnímam nijak negatívne, literárne hodnota a dobrá predajnosť titulu sa rozhodne nemusia vzájomne vylučovať.

·        Akú knižku práve čítate?

Nedávno som v krátkom slede prečítal dva rozsahom útle, v oboch prípadom ale veľmi zaujímavé romány: Na juh od hraníc, na západ od slnka Haruki Murakamiho a Ukolébavku Chucka Palahniuka. V najbližšom čase sa chystám na Ecovo Foucaultovo kyvadlo