Predstavuje vedúci edičnej činnosti Ing. Miroslav Pfliegel, CSc.

EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity

Adresa: J. M. Hurbana 15

 010 26 Žilina

tel.: 041 / 513 4949

fax: 041 / 562 0023

e-mail: pfliegel@uniza.sk

Riaditeľ/vedúci edičnej činnosti.: Ing. Miroslav Pfliegel, CSc.

Vznik: Vydavateľstvo vzniklo vo februári 1998 z edičného strediska, ktoré bolo založené v apríli 1990, keď Žilinská univerzita začala vydávať publikácie. Všetky uvádzané štatistiky sú za celé obdobie, zahŕňajú činnosť edičného strediska aj vydavateľstva.

Zameranie, profilové edície: Vydávame monografie, učebnice, skriptá na výučbu na siedmich fakultách a pre ďalšie vzdelávacie aktivity ŽU, zborníky vedeckých prác, ale aj diela z regionálnych dejín, literatúru pre deti a pod.  

* Ako rozširujete svoje tituly?

– Od začiatku tohto roka patrí vydavateľstvu aj predajňa študijnej literatúry Žilinskej univerzity, kde si študenti a záujemcovia z praxe môžu naše knihy kúpiť, my tak máme okamžitú spätnú väzbu, o aké tituly je najväčší záujem. Viaceré naše publikácie nájdete aj na pultoch Artfora, Panta Rhei, v univerzitných  predajniach literatúry v Bratislave (Malé centrum), Trenčíne, Košiciach, v Martine aj v Prahe.

* Koľko titulov ste vydali od vzniku vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

– Od roku 1990 sme vydali vyše 2500 publikácií, prevažne od slovenských autorov, zväčša odborníkov pôsobiacich na ŽU, a ich spoluautorov z Anglicka, ČR, Poľska. Teší nás, že viaceré vysoké školy zo zahraničia majú záujem o naše publikácie (najmä zborníky z konferencií). Úspešná bola publikácia Ján Vittek – Stephen J. Dods: Riadenie elektrických pohonov s vnútenou dynamikou/Forced dynamics control of electric drives, EDIS 2003, 235 s., ktorá vznikla v spolupráci autora zo ŽU a   Londýna a ŽU, vydali sme ju v anglickej a slovenskej mutácii. Veľký ohlas mali aj viacjazyčné zborníky v češtine, nórčine, ruštine či poľštine.

* Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2007? 

– Vlani sme vydali 182 titulov, a to 34 kníh, 69 skrípt, 69 zborníkov a 10 účelových publikácií pre fakulty a útvary ŽU (študijné programy, informácie o štúdiu...).

* S akými edičnými zámermi ste vstúpili do roku 2008?

– Plniť edičný plán Žilinskej univerzity na rok 2008, v edícii História Žiliny vydať ďalšie 3 tituly (doteraz vyšlo 8 titulov v tejto edícii).

Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší? 

– Vzhľadom na to, že na siedmich fakultách je veľa študijných odborov, ťažko môžem vybrať jedinú najlepšiu publikáciu. Vypredali sme celý náklad viacerých titulov, napríklad Náuka o materiáli, Konštruovanie, Dopravný prostriedok – jeho motor a pod, z ktorých sme pripravili ďalšie vydania. Úspešná bola aj publikácia Súľov – a jeho svedkovia dávnych čias. Mimoriadnu pozornosť si získala kniha pre deti Moja prvá kniha o Žiline.

* A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

– V porovnaní s inými vydavateľstvami máme čiastočne „výhodu“, pretože väčšina titulov nášho edičného plánu vychádza z potrieb Žilinskej univerzity, medzi nimi nemôžem uviesť nijaký neúspešný a tituly mimoškolských autorov starostlivo zvažujeme, takže sa nám neúspechu viac-menej darilo vyhnúť.

* Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

– Vydavateľská činnosť je systematicky podceňovaná a s odbornou literatúrou je to ešte horšie, sponzori sú štedrejší k titulom zo športu alebo k reprezentatívnym publikáciám. Preto nie všetkým našim autorom sa podarí nájsť sponzorov a rozpočty fakúlt sú nepostačujúce. Uviesť, že autorský honorár za knihu je 1000 Sk, je nedôstojné, až trápne.

Čo by podľa vás pomohlo slovenskému knižnému trhu?

– Domnievam sa, že vysokoškolským vydavateľstvám by prospela koordinácia edičných plánov, ktorá doteraz neexistuje, ba ani náznak vytvorenia profesionálnej organizácie, ktorá by preklenula roztrieštenosť vo vydávaní odbornej literatúry na vysokých školách. Vedecké dielo, napr. o únave materiálu, vydáme v náklade 100 výtlačkov, lebo tejto téme sa viac odborníkov na Slovensku nevenuje. Problémy nízkych nákladov nejdem analyzovať. Zúčastňujeme sa na Bibliotéke a je jám ľúto, že titulov z odbornej literatúry je tam žalostne málo, hoci hovoríme, že znalostná ekonomika bude rozhodujúca... Určite by pomohol záujem školskej mládeže o čítanie, so zvýšeným záujmom o internet priamoúmerne klesá záujem o čítanie odbornej a kvalitnej literatúry. Mládež tak nemá návyky na čítanie, čo je na škodu.

* Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

– Vydať titul, akým bola Matematika autorov I. Kluvánka – L. Mišíka – M. Šveca z roku 1959, ktorá je doteraz takpovediac odporúčanou literatúrou najmä na technických vysokých školách. Mojou autorskou víziou je vydať druhý diel knihy Premeny Žiliny a verím, že sa tak skôr či neskôr stane.

* Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

– Ako technik sledujem predovšetkým odbornú literatúru, ako autor fotografií najmä  literatúru z tohto odboru. Ostatné bestsellery sledujem len všeobecne, pretože z odbornej literatúry sa zatiaľ rebríčky nezostavujú.

* Akú knižku práve čítate?

– Rád čítam, ale na čítanie mi teraz naozaj neostáva čas. Koncom augusta sa u nás uskutoční svetový kongres FIAP a ako predseda Slovenského centra fotografického umenia, člen FIAP a predseda  organizačného výboru tohto kongresu všetok svoj voľný čas venujem jeho príprave. Súbežne s kongresom zabezpečujem aj XVI. ročník bienále medzinárodnej fotosúťaže DOPRAVA 2008. Zatiaľ mi neostáva čas ani na moju záľubu – fotografovanie. Mám rozčítanú  (skôr v nej pre potešenie listujem) knihu Petr Voit  Encyklopedie knihy.