Tibor Hujdič alias pán Mrkvička založil detské internetové kníhkupectvo www.mrkvicka.sk. Je propagátorom detských kníh, na školách usporadúva dramatizované čítanie. Nedávno sa mu splnil jeho veľký sen. Na Rádiu Slovensko moderuje vlastnú reláciu…

 

Ako vznikla spolupráca s Rádiom Slovensko? V akom čase sa relácia vysiela?

Oslovil som Rádio Slovensko, v ktorom si myšlienku relácie o detských knihách pre dospelých osvojili a prvý raz Detskú knižnicu odvysielali 10. februára tohto roku. Asi by som ju skromnejšie nazval „minireláciou“ – celá trvá iba osem minút. Vysielam ju spolu s redaktorkou Miroslavou Juríčkovou. Dá sa vypočuť každú nedeľu približne o 7.30. Reprí­zuje sa na Rádiu Junior. A je aj archivovaná na webovej stránke Slovenského rozhlasu.

Na čo sa relácia zameriava?

Spisovateľka Anita Silvey vydala knižku Všetko, čo potrebujem vedieť, som sa naučil z detskej knihy. Presne takto to cítim aj ja. Kvalitné kni­hy pre deti nesú neuveriteľné posolstvá, ktoré môžu ovplyvniť naše vnímanie sveta. V knihách pre deti je odvaha, statočnosť, láska, boj s nebezpečenstvom, priateľstvo. Jednoducho esencia tých najkrajších vecí, o ktorých sa v kni­hách píše. Preto som reláciu postavil na témach. K téme si potom vyberám dvojicu kníh, ktoré sa ňou zaoberajú. Nerozlišujem medzi slovenskou a prekladovou literatúrou – orientujem sa na kvalitu. Nechtiac, ale žiaľ musím prijať pra­vidlo, že budeme hovoriť iba o knihách, ktoré sú dostupné. Preto nebudeme predstavovať tie vypredané, aj keď sú nesporne geniálne. Chcem predstaviť knihy pre deti od nula rokov, ale aj knihy pre skoro dospelých. Napriek tomu, že hovoríme o detských knihách, naším publikom nie sú deti, ale dospelí. Oslovujeme rodičov a predstavujeme im to najlepšie, čo v literatúre pre deti a mládež vieme nájsť.