Predstavuje jeho riaditeľ a konateľ Michal Holeček

Karmelitánske nakladateľstvo

Adresa: Karmelitánske nakladateľstvo, s. r. o.

              Dobrovičova 2

              811 02 Bratislava

tel. : 02/ 52 96 52 17

mobil: 0911 519 079

 e-mail: holecek@kna.sk

 www.kna.sk

Riaditeľ/ konateľ: Michal Holeček

Vznik: v júli 2005 ako dcérska spoločnosť českého nakladateľstva

Zameranie, profilové edície: kresťanská literatúra pre osobný duchovný život a vzdelávanie

Distribučné spoločnosti, ktoré rozširujú tituly vydavateľstva: Spolupracujeme so všetkými, ktorí chcú s nami spolupracovať. Cieľavedome  podporujeme voľnú súťaž na knižnom trhu. Našimi dobrými a spoľahlivými partnermi sú: Pemic, Zaex, Don Bosco, Spolok sv. Vojtecha. Vlastnú distribúciu zabezpečujeme rozvozom  iba po Bratislave a poštou pre celé Slovensko. Začíname aj export slovenských kníh do Čiech prostredníctvom partnerského kníhkupectva Velehrad v Olomouci.

Knižniciam poskytujeme štandardné zľavy, v dvoch firemných kníhkupectvách môžu zákazníci uplatniť vernostné karty, súborné diela ponúkame až s 35-pecentnou zľavou.

* Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

– Doteraz sme vydali deväť kníh, väčšinou sú to preklady českých autorov do slovenčiny, jeden preklad z poľštiny a jedna kniha je od slovenskej autorky Margaréty Binderovej Neboj sa zaspať, Silvia. Po česky by mala vyjsť na jeseň.

* Čím ste prispeli na knižný trh vlani?

– Za polroka samostatného pôsobenia na Slovensku sme vydali štyri knihy – tri  preklady z češtiny a jedno slovenské vydanie knihy Inými slovami od Maxa Kašparů, ktoré vysoko prekročilo naše optimistické predpoklady. Už sme predali takmer dvetisíc výtlačkov tejto knihy, čo pokladáme za veľmi úspešné, lebo z jej českého vydania sa na Slovensku už predtým predalo niekoľko stoviek exemplárov.

* S akými edičnými zámermi ste vstúpili do roku 2006?

– Naším zámerom nie je „prevalcovať“ slovenský trh stovkami titulov ročne (čo by sa mohlo zdať, keďže Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří vydalo za 15 rokov pôsobnosti takmer 1200 titulov). Zatiaľ sa na Slovensku len „udomácňujeme“ a tomu zodpovedajú aj naše  ambície: 4 – 6 kníh ročne, možno aj menej. Našou prioritou je priblížiť čitateľovi to, čo sa už vydalo alebo vydávajú iní (v Čechách alebo na Slovensku) – teda obchod a kontakt so zákazníkmi vo všetkých formách.

Na jeseň plánujeme vydať knižku modlitieb pre deti Dávne aj dnešné modlitby s pôvodnými slovenskými textami a pôvabnými obrázkami. Druhým projektom je dielo slovenského autora Petra Žaloudka (dnes žije vo Viedni) s tajuplným názvom Aina hemolele – svätá zem Molokai. Ide o akýsi „duchovný cestopis“ po Havajských ostrovoch. Na jednom z nich, na ostrove Molokai pôsobil v 19. storočí misionár malomocných P. Damian de Veuster, ktorého tento rok vyhlásili za „najväčšieho Belgičana“. Kniha (600 strán, 300 fotografií) vzniká v spolupráci s vydavateľstvom Serafín.

* Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najužitočnejší?

– Každá naša kniha, ktorá nesklamala a potešila svojho kupca, je aj naším najmilším „dieťaťom“. Z autorov nás veľmi teší spolupráca s Maxom Kašparů, ktorého knihy prinášajú radosť tisíckam ľudí. Uňho sa spája  činorodosť angažovaného kresťana (je diakon a člen premoštrátskeho rádu), ľudská skúsenosť (ženatý, otec rodiny) a porozumenie ľudskej duši (lekár, psychiater).

* A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

– Nejde o omyl, ale jedna kniha na svojich čitateľov stále iba čaká: je ňou slovensko-české vydanie Hlasu prírody. Prekrásne fotografie, meditatívne texty... Iba  zákazníci ju ešte  akosi nezaregistrovali. Pritom je to nádherný darček.

* Čo by podľa vás  pomohlo slovenskému knižnému trhu?

– Hovorí sa, že Jeruzalem padol do moci Asýrčanov v 8. storočí p. n. l., keď deti prestali chodiť do školy. Na Slovensku chýba hádam desať rokov škola, ktorá by vychovávala a vzdelávala sebavedomých kníhkupcov, hrdých na svoje povolanie. Ľudia, ktorí chcú a radi predávajú knihy (a je to veru čosi iné, ako predávať v drogérii či butiku), sú odkázaní na sebavzdelávanie, a to má vždy svoje limity. A najmä tu chýba čosi, čo sa dá nazvať „stavovská česť kníhkupca“. Tej tu je ako šafranu. 

* Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

– V mojom veku už mi netreba snov, ale mám radosť z toho, čo sa mi podarilo (otvoriť v Čechách niekoľko kníhkupectiev pre viacero firiem a zúčastniť sa na vydaní Malých dejín filozofie od Hansa Joachima Stőriga roku 1990, ktorých sa predalo už takmer 100 tisíc výtlačkov). Mojím snom je, aby som malú „slovenskú dcéru veľkej českej mamičky“ odprevadil do podnikateľskej dospelosti, t. j. z červených účtovných čísiel po prvých mesiacoch  činnosti do ziskových v budúcich mesiacoch, rokoch a desaťročiach.

* Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

– Dobrá pomôcka pre aranžérky kníhkupeckých výkladov a pre slabšie povahy od konkurencie – dôvod závidieť. Pre mňa dôvod na radosť, že ľudia stále a veľa čítajú, hoci niekedy žasnem, čo vlastne čítajú. „Lepšie somarinu čítať, ako na ňu v telke zízať,“ hovorím si.

* Akú knižku práve čítate?

– Mám rozčítané dve knihy: Čtyři vyznání, výklad prvých starokresťanských vieroučných definícií od 4. do 6. storočia, a potom štyri vyznania protestantské (evanjelické) z reformačného obdobia, a Nemluv na mně, když se holím od Petra Kovaříka. Kniha vyšla pred 17 rokmi a vynikajúco opisuje náš večný chlapský omyl, keď sa domnievame, že vo vzťahoch k ženám hráme „prvé husle“. Mala by byť povinným čítaním pred sobášom – pre každého, bez rozdielu konfesie.

Za rozhovor ďakuje Katarína Mikluščinová