E! Kľúč do budúcnosti knihy?
Príloha Knižnej Revue 22/2001
o elektronických knihách

E-knihy sú modernou realitou, ktorá sa 
vytvorila v roku 1971 (!) ako paralela
ku klasickým papierovým knihám, hoci
v mnohých diskusiách sú obe podoby
knihy postavené proti sebe.
Množstvo otázok, názorov, množstvo
noviniek v tejto oblasti a aj snaha
porozumieť všetkému, čo „e“ pred slovom
„kniha“ predstavuje, nás v redakcii viedlo
k tomu, aby sme tento súčasný fenomén
rozpracovali trochu podrobnejšie
a zrozumiteľne pre každého, kto si to chce
s e-knihou vyskúšať.
Ďakujeme všetkým ľuďom, s ktorými sme
sa pri práci na tejto téme stretli!

Procesom vzniku e-knihy nás sprevádza riaditeľ vydavateľstva iADVERTI Mgr. Art. Štefan JAKUBÍK

Keď koncom tohto apríla americký internetový dvojtýždenník Kir kus reviews uverejnil veľmi pozitívnu recenziu na dvojjazyčnú anglicko-slovenskú e-knihu Malá princezná od Jána Uličianskeho a ilustrátora Miloša Koptáka z vydavateľstva elektronických kníh iAdverti, na slovenskom trhu bola dva roky ako klasická tlačená kniha. Vydavateľstvo Perfekt ju vydalo roku 2009, úspešne sa prezentovala na Medzinárodnom veľtrhu detskej knihy v Bologni, kde o ňu prejavili záujem talianski vydavatelia, jej talianske vydanie pripravujú ešte tento rok, vlani vyšla v češtine vo vydavateľstve Práh. Príbeh Malej princeznej, sa tak rozvinul do príbehu hviezdnej knižky.

Zatiaľ najúspešnejšia slovenská e-kniha prišla na svet v administratívnej budove za bratislavským Centrálnym trhoviskom, kde sídli v troch kanceláriách vydavateľstvo iADVERTI, čiže „Tvorcovia magických aplikácií pre magické zariadenia“. O premene Malej princeznej, ale aj ďalších rozprávkových kníh z tlačenej podoby na e-knihu nám porozprával riaditeľ vydavateľstva iADVERTI Mgr. Art. Štefan JAKUBÍK.

Aký je proces vzniku e-knihy?
– Určujú ho dve východiská. Buď e-kniha vzniká od začiatku len v digitálnej verzii, alebo už existuje v tlačenej podobe. Ak robíme e-knihu bez tlačenej predlohy, tak už pri písaní scenára uvažujeme nad tým, ako využiť animáciu, hudbu, zvukové efekty, súbežné sledovanie písaného a čítaného textu, farebnosť... Scenár na takúto rozprávkovú e-knihu je veľmi podobný filmovému scenáru. Príbeh sa rozčlení na časti na princípe filmového strihu. Každá strana sa rozkreslí na storyboard, kde sa domýšľajú detaily. V tomto procese je veľmi dôležitá práca ilustrátora. Aj tu sú možné dva prístupy. Buď pracujeme s hotovými ilustráciami, tie animujeme, alebo sa ilustrácie vytvárajú priamo počítačovou technikou. Potom programátori spracujú všetky nápady v počítači. Podobný proces je aj pri tvorbe eknihy podľa tlačenej predlohy, ale tam sa už musíme prispôsobovať danému textu a ilustráciám, tie rozširujeme o možnosti digitálneho spracovania. Čitateľ môže napríklad dotykom na displeji hýbať postavami, stavať domček, rozsvecovať, zhasínať svetlo, interaktívne vstupovať do príbehu knihy...

Čo pokladáte za najväčšiu prednosť vašich kníh?
– Hlavný a majmarkantnejší je rozdiel v knihe samej. Naše e-knihy obsahuju značnú časť interaktivity, multimediálnosti (čitateľ sa može dotknúť obrázkov a tie reagujú na dotyk pohybom, či zvukom), originálne komponovanú hudbu, sprievodné zvukové efekty a videosekvencie. Na prvý pohľad je zjavný rozdiel aj vo farebnosti ilustrácií. Na čítacích zariadeniach sa farebnosť zobrazuje technológiou RBG, farby pôsobia oveľa jasnejšie a prirodzenejšie ako v tlačenej knihe vyrobenej na 4-farebnej tlačiarni. Ďalšou výhodou je prakticky neobmedzený počet obrázkov, textových strán, či vloženie filmových sekvencií. Do cestopisu Martina Nikodýma Krížom krážom Afrika sme na 59 strán umiestnili 160 fotografií v HD kvalite a 2 videá. Pri tlačenej verzii by sme museli robiť oveľa prís nejší výber, aby sa nezvýšili náklady na tlač. Okrem ďalších technických výhod ekníh pokladám za najväčšiu pridanú hodnotu neobmedzenú možnosť jazykových mutácií jedného titulu. Klasickú rozprávku Červená čiapočka sme vydali v štyroch jazykoch s písaným aj nahovoreným textom. Čitateľ si môže vybrať, v akom jazyku si rozprávku prečíta, alebo zároveň aj vypočuje. Táto kniha sa dá využiť aj ako pomôcka pri výučbe jazykov, text totiž načítali profesionálni herci. Ďalšou výhodou v porovnaní s tlačenou knihou je, že nie sme limitovaní počtom strán. Viete si predstaviť tlačenú knihu, ktorá by rovnaký text uviedla v piatich jazykoch, aká by musela byť hrubá? Malú princeznú sme vydali dvojjazyčne, v angličtine a slovenčine. Voľba jazyka je veľmi jednoduchá, keď chcete čítať v slovenčine a máte nastavenú angličtinu, stačí otočiť čítacie zariadenie o 180 stupňov a jazyk sa zmení. To, že obsahuje aj slovenský text, je naša služba vlasti. Predaj e-kníh sa odvíja od počtu čítacích zariadení. Keďže na slovenskom trhu je ich ešte málo, tak domáci predaj by nám nepokryl výdavky na výrobu kníh.

Aké sú rozdiely v nákladoch na výrobu tlačenej a e-knihy?
– Honoráre za text, preklad a ilustrácie sú rovnaké, ale pri našich knihách je navyše detailnejšie grafické spracovanie, príprava animácií, hudba, teda honorár skladateľovi, za nahrávanie v štúdiu, preklady a interpretácia textu a zhruba dvojmesačná práca minimálne dvoch programátorov. Výroba sa pohybuje v tisícoch eur. Samozrejme, náklady na výrobu e-kníh bez obrázkov a načítaného textu sú oveľa nižšie. Naše knihy sa predávajú za 1, 59 euro (na porovnanie Malá princezná stojí v kníhkupectvách 6,60 €, priamo vo vydavateľstve

4, 62 €). Cena všetkých našich e-kníh je rovnaká, teda 1, 59 euro. Pritom nemáme nijaké dotácie. Keby sme chceli požiadať o grant na ministerstve kultúry, tak jednoducho nemôžeme, lebo nemajú pre nás formulár. Napríklad do kolónky počet vydaných výtlačkov by som musel uviesť 1 kus. A do kolónky jazyková mutácia – 4 jazyky. Mnohé papierové knihy vydávané pre slovenský trh vznikajú vďaka grantom ministerstva kultúry či iných organizácií, my sa zatiaľ takouto pomocou chváliť nemôžeme. A to aj napriek faktu, že naše knihy pokrývajú globálny trh vo väčšej miere ako tie papierové a napomáhajú export slovenskej kultúry a jazyka podstatne viac ako papierové knihy.

Ako knihy z vášho vydavateľstva distribuujete?
– E-kniha sa vyrobí ako jeden originál, jeden program, ktorý umiestňujem do amerického internetového obchodu, odkiaľ sa dostane do celého sveta, naozaj do celého sveta, nielen anglofónneho, ale dokonca aj na náš trh. Tam je kniha umiestnená 5 rokov. Ďalšia výhoda v porovnaní s tlačenými knihami je, že počas týchto piatich rokov môžeme knihu vylepšovať, stále je živá. Aj čitateľ má pocit, že sa oňho staráme, že mu za cenu, ktorú raz zaplatil, ponúkame čosi navyše.

Ako sa uplatňujú vaše knihy na zahraničnom trhu?
Malá princezná sa predáva od Hongkongu cez Saudskú Arábiu až po európske krajiny. Vďaka tejto e-knihe sa v niektorých krajinách stretli so slovenskou literatúrou prvýkrát. Americký trh je však špecifický, najmä pokiaľ ide o európsku ilustráciu. Tej veľmi nie sú naklonení, sú odchovaní na disneyovských ilustráciách, tie sú im bližšie.

Slovník cudzích slov

Horúcou novinkou vydavateľstva iAdverti je e-slovník cudzích slov, ktorý obsahuje približne 22 tisíc výrazov a definícií. V čom spočíva jeho výnimočnosť? V porovnaní s inými on-line slovníkmi možno v ňom vyhľadávať nielen pomocou jednotlivých výrazov, ale ak konkrétny výraz nepoznáte, napíšete, čo hľadáte, opisom alebo definíciou, prípadne len časť cudzieho slova. Slovník vám ponúkne viacero súvisiacich výrazov. Teda vyhľadávanie funguje obojstranne. Slovník vám nielen vysvetlí, čo cudzí výraz znamená, ale vovedie vás do širšieho kontextu, kde sa termín vyskytuje, aká je jeho etymológia, a tak rozširuje vaše obzory v terminológii, dáva vám nové podnety, rozširuje slovnú zásobu... Navyše sa môžete stať spolutvorcom slovníka. O svoje zaujímavé lexikálne objavy sa môžete podeliť formou kopírovania, odosielania alebo označovania obľúbených výrazov aj s ostatnými užívateľmi. Je to aplikácia, s ktorou budete mať múdrosť nie len v knihách, ale priamo vo svojom vrecku, cez svoj iPhone, iPad, či iPod.