Na prízemí v budove Fakulty architektúry STU v Bratislave pôsobí od roku 2006 špecializované Kníhkupectvo ARTBOOKS (Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava, tel.: 02/5249 4919, www.artbooks.sk). Zameriava sa na publikácie o architektúre, interiéri, dizajne, výtvarnom umení a fotografii. O ďalších službách, ktoré poskytuje, hovorí jeho vedúca Jana SOTÁKOVÁ.

• Navštevujú vás predovšetkým študenti a pedagógovia školy, čo im ponúkate?
– V neveľkých priestoroch sa snažíme poskytnúť im služby v rámci možností. Usilujeme sa o čo najširší výber kníh, aby sortiment vyhovoval profesionálnym potrebám všetkých našich zákazníkov. Naša ponuka sa líši od bežných kníhkupectiev a mnohé z našich titulov inde na Slovensku nenájdete. Nie sme výhradným zástupcom žiadneho vydavateľstva, orientujeme sa skôr podľa témy. Zo slovenských vydavateľstiev sa u nás najviac predávajú tituly Vydavateľstva Slovart a nezanedbateľnú časť tvoria aj skriptá Fakulty architektúry a Stavebnej fakulty STU, ako aj publikácie, ktorých autormi sú pedagógovia týchto fakúlt. Často objednávame knihy, ktoré nám odporučia odborníci a najmä pri výbere zahraničnej literatúry s nimi úzko spolupracujeme. Okrem kníh a skrípt máme v ponuke odborné časopisy (16 titulov), DVD a predávame zápisníky, diáre, perá. Naša ponuka je dostupná aj na internete, knihy posielame poštou, kuriérom a dajú sa vyzdvihnúť aj priamo v kníhkupectve (otvorené je od pondelka do piatka v čase 10. – 18. hod., cez prázdniny 10. – 14. hod.).

• Aký podiel vo vašej ponuke predstavuje zahraničná literatúra?
– Približne 80 percent našej ponuky tvoria zahraničné knihy, predovšetkým v anglickom jazyku z vydavateľstiev Thames and Hudson, Laurence King alebo Phaidon. Objednávame aj knihy z českej produkcie, najviac sa predávajú knihy z vydavateľstva Foibos, zo zahraničnej literatúry sú atraktívne aj tituly zo španielskych vydavateľstiev A+T, El Croquis a Actar a nemeckých Taschen a Die Gestalten.

• Pripravujete aj nejaké podujatia, prezentácie, stretnutia?
– Vzhľadom na našu špecializáciu často ponúkame knihy na rozličných odborných podujatiach a výstavách – napríklad nedávno na výstave o Bauhause v Design Factory, alebo počas prednášky dánskeho urbanistu Jana Gehla v Bratislave. Ako sponzori podporujeme študentské súťaže a akcie nielen na našej fakulte, ale aj mimo nej. Pravidelne poskytujeme knihy do Ceny dekana Fakulty architektúry STU, tento rok sme sponzormi súťaže mladých grafických dizajnérov Žiarovka. Naše knihy už viackrát poslúžili víťazom študentskej súťaže organizovanej firmou Xella – Ytong, ktorá sa tento rok uskutoční už 16. raz. V rámci fakulty pravidelne dodávame knihy aj na súťaž FOTOEXPO, ďalej na pingpongový turnaj Emila Belluša aj do tomboly na Beániu architektov.

• O ktoré tituly bol u vás najväčší záujem?
– Zo slovenských najmä o Slávne vily Slovenska od Matúša Dullu (Foibos), Vlna. Mladí slovenskí architekti od autorov Tomáša Žáčka a Kataríny Trnovskej (Vydavateľstvo Slovart) a Rozhovory o architektúre autorky Dariny Lalíkovej (Eurostav). Zo zahraničných sa dobre predávali dva preklady do češtiny Evropská architektura (Michelle Galindová, Nakl. Slovart), Genius loci (Christian Norberg-Schulz, Dokořán) a kniha v angličtine Detail in Contemporary Landscape Architecture (Virginia McLeod, Laurence King).