Predstavuje jeho pracovníčka Jana Nováková

Kníhkupectvo František

Špecificky zamerané vydavateľstvá majú problémy pri rozširovaní svojej produkcie. Šéfredaktor vydavateľstva Serafín PhDr. Ján Krstiteľ Balázs konštatoval, že ,,je skôr výnimkou, aby všeobecne zamerané kníhkupectvá ponúkali kresťanskú literatúru. Paradoxom je, že literatúru východných náboženstiev či tituly z ezoteriky dostanete všade, hoci na Slovensku vyšlo viacero kvalitných titulov kresťanskej literatúry“.  Preto niektorí vydavatelia otvárajú vlastné kníhkupectvá. Touto cestou sa vydalo aj vydavateľstvo Serafín, ktoré má sieť svojich predajní. Jedna z nich sa nachádza v priestoroch františkánskeho kláštora na Františkánskom námestí č. 2 v Bratislave (tel.: 02/ 5443 5338). Neveľké kníhkupectvo František ponúka predovšetkým produkciu vydavateľstva Serafín a niektorých ďalších kresťanských vydavateľstiev Spolku sv. Vojtecha, Dobrej knihy, Don Bosca, Lúča, Porta libri a českých vydavateľstiev Karmelitánskeho nakladatelství, Portálu a Vyšehradu. Na regáloch sú aj tituly z menších vydavateľstiev, najmä s františkánskou tematikou, na ktorú sa kníhkupectvo špecializuje.

S predajňou ma bližšie zoznámila jej pracovníčka Jana Nováková.

* Čo všetko u vás zákazníci nájdu?

– Väčšinu titulov ponúkame v slovenčine a češtine, ale Biblie máme aj v cudzích jazykoch – angličtine, nemčine, poľštine a maďarčine. Knihy sú tematicky rozčlenené, aby sa zákazníci mohli aj sami orientovať. Okrem Biblií a biblistiky máme modlitby a pobožnosti, pápežské dokumenty, tituly s mariánskou a františkánskou tematikou, o cirkevnom živote – rehoľné hnutia, myšlienky a učenia, životopisy svätých, knihy pre deti, beletriu, nové i zlacnené knihy, ako aj knihy s aktuálnou tematikou – láska a manželstvo. Knižnú produkciu dopĺňajú časopisy, pohľadnice, kalendáre, diáre, plagáty, video a audiodokumenty. Vzhľadom na to, že predajňa je v centre mesta, ponúkame aj sprievodcov a publikácie o Bratislave.

* V predajni máte aj doplnkový sortiment?

– Zákazníci u nás nájdu obrazy a ikony, kópie aj originály od domácich i gréckych autorov, drevorezy z dielne slovenských a poľských umelcov, devocionálie, darčekové a liturgické predmety.

* O ktoré knižné tituly bol najväčší záujem v ostatnom čase?

– Pravidelne je najväčší záujem o knižné novinky, teraz sú to Uzdravenie z dedičného hriechu, Tajomstvo Turíc, Svätý Bruno. Z českej produkcie sa dobre predávajú knihy z vydavateľstva Návrat domů Pět jazyků lásky, Děti a pět jazyků lásky, Dospívající a pět jazyků lásky, ktoré majú výchovné zameranie. Zo slovenských titulov je záujem o Modlitby v ťažkých situáciách (Serafín) a Tretia návšteva Sv. Otca Jána Pavla II. na Slovensku (Dobrá kniha).

* Ktoré knihy pre mládež ponúkate?

– Mladých upútala séria kníh od Bruna Ferrera (Don Bosco), z nej napr. Spev svrčka, Tajomstvo červených rybičiek. Vydavateľstvo Serafín začalo vydávať špeciálne tituly určené deťom – Páter Pio, Anton Paduánsky a František z Assisi, ktoré už zaznamenali úspešný predaj.

* O aké tituly z beletrie z vašej ponuky je záujem?

– Beletriu predávame len výberovo, najväčší záujem bol predovšetkým o dve knihy Dobraczyńského Svätý meč a Otcov tieň (Dobrá kniha), ďalej knihu Kaczkowskej Víťazstvo lásky (Serafín) a Matrappovej Spievaj v mojom náručí (Motýľ).

* Dokážete vždy vyhovieť zákazníkom?

– V prvom rade sa usilujeme, aby sme mali vyhovujúci otvárací čas pre väčšinu zákazníkov. Prax ukázala, že optimálne otváracie hodiny v pracovných dňoch sú od 9. 00 do 18. 00 hod a v sobotu od 9. 00 do 12. 00 hod. Zákazníkom vychádzame všestranne v ústrety, radíme im pri výbere, informujeme ich a usmerňujeme, ak nemáme titul v predajni, doobjednáme ho. Spolupracujeme s ďalšími podobne orientovanými predajňami.

Kníhkupectvo navštívila Katarína Mikluščinová