Príďte, poradíme!

Príďte, poradíme!

To nie sú prázdne slová, v špecializovanej predajni Informačného centra podnikateľov na Jesenského ul. v Bratislave naozaj vedia kvalifikovane poradiť a usmerniť zákazníka v spleti zákonov, ich nespočetných novelizácií či právnických a ekonomických príručiek. Nechýba ani citlivý, profesionálny prístup k návštevníkom. O ďalších službách kníhkupectva hovorí jeho pracovníčka Gabriela BENEDEKOVÁ.

* Čo ponúkate svojim zákazníkom?

-- Zameriavame sa na zbierky zákonov, právnickú a ekonomickú literatúru, ponúkame najmä monografie, komentáre, príručky aj odborné periodiká zo žilinského vydavateľstva Poradca podnikateľa. Okrem tejto produkcie zákazníci u nás nájdu zaujímavé tituly z vydavateľstiev Eurounion, Elita, Heuréka, Epos, Iura edition. Knižné tituly dopĺňa aj niekoľko periodík -- Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Personálny a mzdový poradca podnikateľa (PMPP), Dane a účtovníctvo (rady a riešenia), mesačník Živnostník, ktorý vychádza namiesto Jednoduchého účtovníctva, a nový časopis Práca, mzdy a odmeňovanie. Najvyhľadávanejším periodikom je ÚZ -- úplné znenie rôznych zákonov, obsahuje vždy základný zákon a všetky jeho následné novelizácie s presným označením doby platnosti. Doplnkovým sortimentom sú mapy, vzhľadom na umiestnenie kníhkupectva v rušnej zóne centra mesta.

* Kto tvorí vašu klientelu?

-- Navštevuje nás veľa vysokoškolákov a pedagógov Právnickej fakulty UK, podnikatelia, zástupcovia firiem, inštitúcií a pod. Zákazníci sa k nám radi vracajú, pretože okrem predaja poskytujeme aj konzultácie o novelizáciách zákonov či pripravovaných zmenách. Vedia, že u nás dostanú najnovšie platné vydanie zákonov, komentárov, príručiek.

* Ako sa vám darí zabezpečovať aktuálne vydania zákonov?

-- Usilujeme sa získať tie najkvalitnejšie publikácie, zákony s komentármi špičkových odborníkov. Vyhľadávame tituly v špecializovaných vydavateľstvách, udržiavame si prehľad o novinkách. V súčasnosti nám chýba Občiansky zákonník, Občiansky súdny poriadok, Obchodný zákon s kvalitnými komentármi odborníkov. Ponúkame literatúru v slovenčine, no radi by sme získali aj českú produkciu s podobnou problematikou, zatiaľ o tom rokujeme.

* Ktoré tituly sú u vás najúspešnejšie?

-- Niektoré publikácie sú  úspešné,,nárazovo“, buď dlhšie chýbali na trhu, alebo sú vyhľadávaným učebným materiálom. Po veľkej vlne záujmu nastane útlm, tak to bolo napríklad s Občianskym právom hmotným 1, 2 (Iura edition). Už dlhšie sú v popredí záujmu zákazníkov knihy M. Ďuricu Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii, Trestný zákon a Trestný poriadok s komentárom od J. Čentéša a kol. a Zákon o konkurze a reštrukturalizácii s komentárom B. Pospíšila (všetky z vydavateľstva Poradca podnikateľa). Ďalším úspešným titulom je Zákon o rodine z Eurounionu a Správny poriadok od S. Košičiarovej z Heuréky.

* Poskytujete zákazníkom aj čosi, čo inde nedostanú?

-- V predaji máme zviazané ročníky Zbierok zákonov (chýbajúce ročníky doobjednávame) a Právnickú bibliografiu za roky 1993 -- 2000. Záujemcom sme k dispozícii od pondelka do piatku od 8.00 – 17.00 na adrese Jesenského ul.č.5, 811 01 Bratislava, tel. 02/ 5441 2906.

Predajňu navštívila Zuzana Galovičová