Za medicínskou literatúrou do Martina

Za medicínskou literatúrou do Martina

Martinské Vydavateľstvo Osveta, ktoré sa zameriava predovšetkým na medicínu, ošetrovateľstvo a populárno-náučnú zdravotnícku literatúru, má už roky svoje kníhkupectvo v centre mesta (Andreja Kmeťa č. 22, 03601 Martin, tel.: 0918 810117). Pri návšteve tohto špecializovaného kníhkupectva som sa porozprávala s jeho pracovníčkou Andreou KAPUSTOVOU.

* Ako kníhkupectvo Vydavateľstva Osveta samozrejme ponúkate celú jeho produkciu. Možno u vás nájsť literatúru z oblasti medicíny a príbuzných odborov aj z iných vydavateľstiev?

– Máme slovenské odborné tituly predovšetkým z vydavateľstiev Herba, SAP, Veda, Vydavateľstvo F. Okrem toho ponúkame výber kvalitných kníh z českých vydavateľstiev Grada, Triton, Galén, Portál. Z iných zahraničných vydavateľstiev objednávame zákazníkovi vždy konkrétny titul, ktorý si žiada a usilujeme sa, aby bola kniha približne do mesiaca v predajni.

* Máte len medicínsku literatúru?

– Nie, doplnkovo ponúkame jazykové príručky, slovníky, výberovo literatúru pre deti, beletriu, hobby, obrazové publikácie, mapy, puzzle, pohľadnice.

* Odborná literatúra má obmedzený okruh čitateľov, ale napriek tomu, o aké tituly je najväčší záujem?

– Z produkcie Osvety je to séria kníh Vademecum (medici, pediatra, klinickej biochémie), hneď za týmito titulmi nasledujú Lekárska fyziológiaPrednemocničná urgentná medicína. Z iných slovenských vydavateľstiev je záujem o Pediatriu (Herba), Gastroenterológiu (Veda), Základnú farmakológiu a farmakoterapiu (Equilibria). Vzhľadom na silné martinské lekárske zázemie sa prejavuje záujem o českú odbornú literatúru. Dobre sa predáva Harperova biochemie (Nakladatelství a vydavatelství H + H), Vnitřní lékařství (Galén), Chirurgická propedeutika (Grada). Bežný predaj „spestrujeme“ akciami zlacnených kníh z odbornej aj oddychovej literatúry.

* Aké tituly sú najpredávanejšie z doplnkovej ponuky?

– Asi tie isté ako v iných kníhkupectvách. Najlepšie sa u nás predáva Matkinov román Miluj ma ironicky (Vydavateľstvo Slovart), Šepkanie osudu (Motýľ) od Márie Hamzovej a Stalo sa mi všetko (Evitapress) od Evy Urbaníkovej.

* Akými novinkami prekvapíte svojich zákazníkov?

– Modernizujeme sa a pripravujeme internetový predaj už v najbližšom čase.

Katarína Mikluščinová